Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 23 mei 2002

Ook voor Geldrop gereed
Overzicht van risicovolle bedrijven

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt momenteel een Risico Informatie Systeem (RIS). Dit systeem moet voorzien in de behoefte aan actuele informatie over gebeurtenissen en omstandigheden die de openbare orde en veiligheid in de provincie Noord-Brabant kunnen bedreigen. Hiervoor heeft de provincie alle gemeenten opgedragen een inventarisatie te maken van risicovolle inrichtingen in de gemeente.

Ook de gemeente Geldrop heeft een inventarisatie gemaakt van risicovolle inrichtingen binnen haar gemeentegrenzen. Uit de inventarisatie blijkt dat Geldrop een 20tal risicovolle bedrijven kent. Dit 'risicovol' heeft met name betrekking op de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen. Hieronder volgt een overzicht van de bedrijven die in deze lijst zijn opgenomen.

TANKSTATIONS VOOR HET WEGVERKEER (INCLUSIEF LPG):


1. BP De Coevering, Winkelcentrum Coevering 1;


2. Autobedrijf Meulendijks, Mierloseweg 54;


3. Shell Mabem, Eindhovenseweg 6;


4. BP tankstation Jan Kolen BV, Bogardeind 176a;

5. Esso Nederland B.V. Rijksweg A67;


6. W. van Vonderen, Sluisstraat 132-134.

TANKSTATIONS VOOR HET WEGVERKEER (EXCLUSIEF LPG):


7. Esso benzinestation Peter Smits, Eindhovenseweg 1;

8. Avia Self

Servicestation, Laan der 4 Heemskinderen 19.

ZIEKENHUIZEN:


9. St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2 (radioactieve stoffen).
(PARTICULIERE) PROPAANTANKS:


10. J. Dirkx, Genoenhuis 2a (nabij woonomgeving, < 3 m3);

11. R. van Kronenburg, Urkhovenseweg ongenummerd (propaantank);

12. Kampeerboerderij 't Uilenest, Gijzenrooi 7 (propaantank, camping);

13. Slachthuis De Wit, Industriepark 7 (propaantank 3000 liter).
INRICHTINGEN MET GROTE HOEVEELHEDEN GEVAARLIJKE STOFFEN:


14. Van Gansewinkel Regio Oost-Brabant, Spaarpot 6 (provincie bevoegd gezag);


15. Pomaz, Spaarpot 104 (zwembadengroothandel);

16. SP aerospace and vehicle systems, Eindhovenseweg 120 (autofabriek en assemblagebedrijven);


17. Zwembad De Smelen, Zwembadweg 13 (3500 liter chloor (zeer toxische vloeistof) en 1000 liter zwavelzuur (corrosieve vloeistof));


18. Chief Oil Company, Spaarpot 30;


19. Carberto, Spaarpot 30 (provincie bevoegd gezag);

20. Eurogard BV, Spaarpot 102.

Deel: ' Overzicht van risicovolle bedrijven Geldrop '
Lees ook