Gemeente Amersfoort


s 17 maart 1998

De weg in de stad

Informatie over wegen die door werkzaamheden geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten. Wij streven naar een zo volledig mogelijk overzicht. Onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden echter verstoren. Raadpleeg de gemeentelijke Stadsberichten op de kabelkrant voor de meest actuele ontwikkelingen.

Overzicht van de werkzaamheden:

Bomenbuurt-Oost
De herriolering en herprofilering van de Bomenbuurt-Oost bevindt zich in de laatste fase. Een aantal straten is nog afgesloten voor het verkeer.

Arnhemse Poortwal
De parkeerplaats op de Achter de Arnhemse Poortwal afgesloten. Het is nog wel mogelijk om te laden en lossen .

Van Asch van Wijckstraat
Het autoverkeer in de richting van het Stationsplein is vanuit de richting van de Stadsring niet meer mogelijk en wordt omgeleid via de Utrechtseweg en de Vlasakkerweg. Het voetgangers- en fietsverkeer zal steeds doorgang kunnen vinden.

Daam Fockemalaan
Het is op dit moment niet mogelijk de Barchmann Wuijtierslaan ter hoogte van de Daam Fockemalaan te blijven vervolgen. Het verkeer in de richting Amersfoort-centrum wordt omgeleid via de Stichtse Rotonde.

Amsterdamseweg
In verband met de herinrichting van het Eemkwartier moeten langs de Amsterdamseweg en de Groningerstraat een groot aantal kabels en leidingen worden verlegd. Door deze activiteiten is het westelijk langs de Amsterdamseweg gelegen voet- fietspad afgesloten.

Nijverheidsweg
Door de werkzaamheden is tussen de Radiumweg en Neonweg maar een rijstrook beschikbaar. Vanuit de richting van de Radiumweg zal dan ook eenrichtingverkeer worden ingesteld in de richting van de Neonweg. Het verkeer naar Isselt A wordt omgeleid via de Amsterdamseweg / Heliumweg. Het verkeer vanuit Isselt A en B kan het gebied verlaten via de Heliumweg.

Nijverheidsweg
Om het riool onder de Radiumweg te leggen is in verband met de verkeersafwikkeling gekozen om de buizen onder de weg door te boren. Ter weerszijden van de Radiumweg worden pers- en ontvangstkuipen in de weg aangebracht. Aan de zijde van wasserij 'De Hoop' betekent dit dat de Nijverheidsweg daar vanaf 1 maart zal worden afgesloten voor het autoverkeer. De afsluiting duurt tot 16 april. Ook zal vanaf 15 maart een zelfde boring plaatsvinden onder de Industrieweg. Deze boring vindt plaats buiten de rijbanen, waarbij het fietsverkeer langs de oostzijde van de Nijverheidsweg Noord zal worden omgeleid. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind april afgerond.

Heiligenbergerweg
In verband met de reconstructie van de Heiligenbergerweg tussen de Bleekerssingel en park Randenbroek is de Heiligenbergerweg tussen de Bisschopsweg / Randenbroekerweg en de Beethovenweg afgesloten voor alle verkeer. Ook zullen de nutsbedrijven de kabels en leidingen onder de voetpaden vernieuwen.

Zevenhuizerstraat
In verband met voorbereidingen voor reconstructie ondervindt doorgaand verkeer hinder. Advies: omrijden via Rondweg Noord en de Bunschoterstraat. In de week van 22 tot en met 26 maart wordt op de Zevenhuizerstraat ten noorden van de zuidelijke aansluiting met de Bieshaarlaan een verkeersdrempel aangebracht. Door deze werkzaamheden is in die week geen doorgaand verkeer over de Zevenhuizerstraat mogelijk. In de week van 29 maart tot en met 1 april wordt een verkeersdrempel aangebracht ten zuiden van de Sportlaan. Tijdens deze werkzaamheden is steeds een rijbaan beschikbaar. Tijdens de paasdagen zal de weg in twee richtingen berijdbaar zijn, waarna de laatste werkzaamheden uitgevoerd worden in de week van 2 tot en met 5 april. Ook in die week zal het verkeer maar over een rijbaan kunnen beschikken.

Nieuwland
Een aantal wegen die tot nu toe hebben gediend als bouwweg worden de komende periode tot volwaardige wegen omgebouwd. In de eerstee fase betreffen dit de wegen Laan van Duurzaamheid, vanaf de rotonde Poortersdreef en de Kruidendreef tot aan de Duifkruid, inclusief de rotonde Zevenhuizerpoort. Dit betekent dat het autoverkeer naar en van de Lage Hoven en het Waterkwartier zal worden omgeleid via de Bunschoterstraat en de Zeldertsedreef. De werkzaamheden zijn naar verwachting op 4 mei afgerond.

Zoekwoorden:

Deel: ' Overzicht wegwerkzaamheden in Amersfoort '
Lees ook