Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 3 september 2001

Overzichtsbrochure Eindhovense woningbouwprojecten

De gemeente Eindhoven heeft een brochure ontwikkeld met daarin een uitgebreid overzicht van een dertigtal Eindhovense woningbouwprojecten. Het gaat hierbij om projecten die inmiddels zijn gerealiseerd, projecten die in uitvoering zijn en projecten waarvan de bouw binnenkort zal starten.

De brochure bestaat uit een omslagmap met daarin 30 inlegvellen waarbij ieder inlegvel een project beschrijft. De omslagmap geeft informatie over vier belangrijke woningbouwthema's in de Eindhovense aanpak: architectuur, de beleidslijn "niet slopen, tenzij..", integrale wijkvernieuwing en de VINEX-taakstelling. De 30 getoonde projecten zijn een greep uit het totaal van projecten. In vogelvlucht wordt zo een beeld gegeven van de diversiteit en het vooruitstrevende karakter van de woningbouw binnen de stadsgrenzen. De gekozen voorbeelden zijn karakteristiek voor de wijze waarop het woningbouwbeleid in Eindhoven wordt vormgegeven. Ze tonen het karakter van de stad, een stad met karakter in wonen. Dit is dan ook de titel die de brochure heeft gekregen: Karakter in Wonen, eigen aan Eindhoven.

De brochure is verkrijgbaar tijdens de BedrijvenKontaktdagen op 4 en 5 september in het Beursgebouw, waar ook de gemeente Eindhoven vertegenwoordigd is. Vanaf 6 september is de brochure onder meer verkrijgbaar via het informatiecentrum van de gemeente Eindhoven in het stadskantoor.

Zoekwoorden:

Deel: ' Overzichtsbrochure Eindhovense woningbouwprojecten '
Lees ook