CDA

ÖVP schort deelname aan de EVP op

Brussel, 6 april 2000

De EVP, de Europese Christen Democraten, heeft vandaag, tijdens de vergadering van het Politiek Bureau in Brussel, een akkoord bereikt over de Oostenrijkse situatie. De ÖVP zal vrijwillig niet deelnemen aan vergaderingen van de organen van de EVP partij. Daarnaast heeft de EVP een waarnemingscommissie ingesteld die zo spoedig mogelijk verslag uit zal brengen over de situatie in Oostenrijk. De commissie staat onder het voorzitterschap van Wim van Velzen.

De waarnemingscommissie zal op een aantal terreinen verslag uitbrengen: de politieke ontwikkeling binnen Oostenrijk zal nauwlettend worden gevolgd, bekeken zal worden welke maatregelen de Oostenrijkse regering genomen heeft en gaat nemen met betrekking tot de uitbreiding van de Europese Unie en het tegengaan van racisme en xenofobie. Ook zal worden nagegaan welke gevolgen de Oostenrijkse coalitie heeft voor de andere EU-landen en tot slot zal de commissie aanbevelingen doen voor de politieke lijn van de EVP en acties die zij kan ondernemen.

Wim van Velzen:" Ik denk dat hiermee een goede oplossing is bereikt. Er zijn grote zorgen rondom de coalitie tussen de ÖVP en de FPÖ. De moeilijke politieke situatie in Oostenrijk en het uiteindelijke nee van de Socialisten tegen een minderheidsregering of een voortzetting van de coalitie met de Christen Democraten maakte een andere coalitie onmogelijk. Het zijn uiteindelijk de daden die zullen moeten uitmaken of de ÖVP nog steeds binnen de EVP past. Gedurende de periode van waarneming, zullen de ÖVP-Europarlementariërs deel blijven uitmaken van de EVP fractie."

Deel: ' ÖVP schort deelname aan de EVP op '
Lees ook