Nieuw Ovum-onderzoek onthult beperkingen van GPS voor draadloos 9-1-1 bellen

TruePosition en Ovum beëindigen onderzoek en bevestigen de problemen inzake het gebruik van GPS voor het lokaliseren van 9-1-1 mobiele telefoonoproepen binnenshuis en in stedelijke omgevingen

BERWYN, Pa.--(BUSINESS WIRE)-- 20100609 --

TruePosition, Inc., een toonaangevende leverancier van draadloze lokatietechnologieën en oplossingen, en dochteronderneming van Liberty Media Corporation, heeft vandaag de resultaten van een belangrijke onderzoeksstudie aangekondigd. Deze studie werd uitgevoerd door het wereldwijde telecommunicatieonderzoek- en adviesbureau Ovum, en is gepubliceerd in een studiedocument van Ovum getiteld, “PSAP-uitdagingen bij het gebruik van GPS-lokatie in draadloze E9-1-1.”

Het onderzoek van Ovum komt tot de conclusie dat Public Safety Answering Points (PSAPs) die draadloze 9-1-1 oproepen beantwoorden, van mening zijn dat GPS niet goed binnenshuis en in stedelijke omgevingen werkt. Hier wordt namelijk het GPS-signaal waarvoor een duidelijke visielijn naar de lucht nodig is, vaak gestoord door het staal en cement van de gebouwen waarin of in de buurt waarvan de beller zich bevindt. “Dit is een belangrijke openbare veiligheidskwestie. De meeste mensen brengen het merendeel van hun tijd binnenshuis door, en het grootste deel van de bevolking in de Verenigde Staten woont en werkt in stedelijke gebieden,” verklaarde Sara Kaufman, analist van mobiele strategieën voor Noord-Amerika bij Ovum. “De PSAP's die bij ons onderzoek betrokken zijn, geloven dat de precisie, betrouwbaarheid en responstijd belangrijke factoren zijn om de 9-1-1 oproepen met succes te laten verlopen. Slechts een kleine minderheid (10 procent van het totaal) is van mening dat GPS binnenshuis en in stedelijke omgevingen voldoet aan deze vereisten of verwachtingen van precisie, betrouwbaarheid en responstijd.”

Ovum voerde in-depth vraaggesprekken met vertegenwoordigers van een groot aantal PSAP's in de grootste stedelijke regio's in de Verenigde Staten. In het enquêtevoorbeeld variëren de aantallen PSAP-noodoproepen van 4.000 tot 200.000 oproepen per maand, waarvan gemiddeld 64 procent van de oproepen betrekking heeft op ernstige nood- of levensgevaarlijke situaties.

Het aantal 9-1-1 oproepen vanuit mobiele telefoons wordt steeds groter. Op de website van de United States Federal Communications Commission (FCC) staat dat van de miljoenen 9-1-1 oproepen die door openbaar veiligheidspersoneel worden ontvangen, ongeveer 50 procent van draadloze telefoons afkomstig is. Dit percentage is echter in stijgende lijn.

De PSAP-deelnemers in het Ovum-onderzoek waren het er unaniem over eens dat de lokatie-informatie uiterst belangrijk is voor de noodrespons. Ook de precisie, betrouwbaarheid en responstijd zijn van levensbelang om reactieve maatregelen in te zetten en levens te kunnen redden in noodsituaties. Anders dan bij de vaste lijntelefoons, die geassocieerd worden met een vast straatadres, kan een mobiele 9-1-1 beller zich op welke plek dan ook op het netwerk bevinden. In noodsituaties zijn personen vaak in paniek of verward, en kunnen dan niet de exacte lokatie geven. Met behulp van de lokatiesystemen kunnen PSAP's snel en precies draadloze 9-1-1 bellers lokaliseren en de noodresponstijd verbeteren. Zo kunnen PSAP's een groter aantal bellers verwerken en uiteindelijk meer levens redden. Van een persoon die verdwaald is in het bos en die op zijn mobiele telefoon 9-1-1 draait, kan de precieze lokatie worden bepaald. Zonder de lokatietechnologiehulp zouden voor het lokaliseren van de beller vele mensen, voertuigen en zelfs helikopters nodig zijn.

Wat alarmerend is, dat de PSAP's in het onderzoek van Ovum er het bijna unaniem over eens waren dat de gegenereerde lokatie-informatie met behulp van GPS in dichtbevolkte stedelijke gebieden onbetrouwbaar is. De personen die 9-1-1 oproepen beantwoorden, moeten vaak meerdere pogingen doen om de beller te lokaliseren. De oplossing van de problemen rondom de lokatie-informatie in stedelijke gebieden zijn van specifiek belang voor de openbare veiligheid, omdat hiermee zulke een groot deel van de bevolking gepaard gaat. Het United States Census Bureau schat dat ongeveer 80 procent van de Amerikaanse bevolking van meer dan 307 miljoen personen in stedelijke gebieden woont. Op gelijkwaardige wijze, geloofde niemand van de PSAP's die aan het onderzoek van Ovum deelnamen in de precisie of goede werking van de GPS lokatie-informatie als er draadloos vanuit binnenshuis werd gebeld.

Sinds 2001 verplicht de FCC netwerkoperateurs in de VS oproeplokatie voor draadloze 9-1-1 te verlenen. Deze verbetering die het Phase II Mandate wordt genoemd, breidde de bestaande operateurvereisten uit door draadloze 9-1-1 oproepen selectief naar de dichtstbijzijnde PSAP te routeren, waarbij ook het aan de telefoon verbonden telefoonnummer werd gegeven. Draadloze operateurs in de VS maken voor draadloze 9-1-1 lokatie gewoonlijk gebruik van twee technologieën, GPS en U-TDOA.

TruePosition’s U-TDOA Location Platform maakt gebruik van ontvangers in celtorens die het signaal van een mobiele telefoon oppakken. Het tijdsverschil dat het signaal nodig heeft om meerdere torens te bereiken, wordt gebruikt om de lokatie van de telefoon te berekenen. TruePosition U-TDOA gebruikt heel gevoelige ontvangers op het draadloze netwerk, zodat het signaal door de gebouwen heen gedetecteerd kan worden. Een van de voornaamste voordelen van U-TDOA is dat deze technologie binnenshuis en in dichtbevolkte stedelijke omgevingen met hoge gebouwen functioneert. Hier is de prestatie van GPS beperkt.

GPS maakt gebruik van een chip in de mobiele telefoon om signalen van satellieten in een omloopbaan te ontvangen. In perfecte omstandigheden werkt GPS goed. Maar voor een doeltreffende prestatie van GPS, heeft de mobiele telefoon een duidelijke visielijn zonder obstructies naar de satellieten nodig. De GPS-signalen die binnenshuis worden uitgezonden, zijn vaak te zwak om door het staal en cement van de gebouwen heen te gaan. In de steden is er sprake van dezelfde obstructie van deze visielijn vanwege de nabijheid van de gebouwen naast elkaar waardoor er in de stad een canyoneffect plaats vindt.

“De resultaten van Ovum zijn nogal verrassend,” zei Michael Amarosa, Senior vice-president van Openbare Zaken bij TruePosition. “Bij TruePosition beschikken wij over ervaring vanuit de eerste hand met GPS en geassisteerde GPS, dus kennen wij de beperkingen hiervan. Hoewel GPS goed werkt voor commerciële lokatiegebaseerde diensten, zoals turn-by-turn navigatie of het lokaliseren van de dichtstbijzijnde ATM, is dit niet echt geschikt in kritieke missiesituaties, zoals het lokaliseren van een 9-1-1 beller. Als iemand zich in een levensbedreigende situatie bevindt en 9-1-1 op zijn mobiele telefoon draait, moet deze persoon weten dat hij snel en precies gelokaliseerd zal worden, of hij zich nu binnenshuis bevindt of in een stad met hoge gebouwen.”

Voor een kopie van het witboek van Ovum getiteld “PSAP-uitdagingen bij het gebruik van GPS-lokatie in draadloze E9-1-1”, ga svp naar: www.trueposition.com/GPSLimitations.

Over TruePosition

TruePosition (www.trueposition.com) TruePosition (www.trueposition.com) is een toonaangevende leider wereldwijd in lokatiebepaling en intelligentieoplossingen voor de bescherming van burgers en misdaadbestrijding, en redding van levens. De lokatiebepalingsoplossingen van TruePosition voldoen aan de missiekritieke vereisten van ondernemingen en overheidsinstanties. Deze oplossingen omvatten toekomstbestendige technologieën, vernieuwende toepassingen en allesomvattende netwerk- en systeemdiensten. TruePosition beschikt over meer octrooien, technische expertise en operatieve ervaring in draadloze lokatiebepaling dan welk ander bedrijf dan ook ter wereld. Iedere dag gebruiken meer dan 100 miljoen mensen de lokatiebepalingsdiensten die door de technologie van TruePosition ondersteund worden. TruePosition is eigendom van Liberty Media Corporation

Over Ovum

Ovum, een wereldwijd onafhankelijk onderzoek- en adviesbedrijf voor de telecommunicatiesector, biedt klanten een onafhankelijke en objectieve analyse die hen helpt bij het zaken doen en het nemen van de juiste technologische beslissingen. Ons onderzoek omvat meer dan 400.000 vraaggesprekken per jaar met personen die besluiten nemen op zakelijk en technologisch terrein, en ook voor telecommunicatie en sourcing. Hierdoor krijgen Ovum en onze klanten een uniek inzicht in de vereisten die ondernemingen niet alleen op zakelijk maar ook op technologisch gebied moeten ondersteunen. Ovum is onderdeel van de Datamonitor groep.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
TruePosition Brian Varano, Directeur Marketing +1-610-680-2251
bvarano@trueposition.com

Deel: ' Ovum-onderzoek onthult beperkingen GPS voor draadloos 9-1-1 bellen '
Lees ook