OXBY introduceert online beheer voor vermogens vanaf 15.000 euro


OXBY biedt lage instap, gespreid beleggen, unieke one-click switch, tegen zeer lage kosten

AMSTERDAM, 20120305 -- Persoonlijk vermogensbeheer, vroeger slechts voor weinigen weggelegd, komt binnen het bereik van steeds meer Nederlanders. Vandaag introduceert OXBY online beheer voor vermogens vanaf 15.000 euro. Behalve de lage instap biedt OXBY nog andere voordelen, die onder meer te vinden zijn op de website - www.oxby.nl.

Spreiding

OXBY spreidt uw geld en dus uw risico over tien Europese sectoren zoals ICT, gezondheidszorg, energie, etc. Zo neemt OXBY deel in totaal 400 bedrijven in Europa. Niet alleen dat: afhankelijk van het risicoprofiel dat u gekozen hebt, kunt u ook een deel in obligaties laten beleggen, van Europese bedrijven of overheden.

‘Wij willen vermogensbeheer mogelijk maken voor een zo groot mogelijke groep mensen,’ zegt Tjade Groot, hoofd van het OXBY team. ‘Veel mensen die nu hun geld in beleggingsfondsen hebben geparkeerd, zouden OXBY als alternatief moeten overwegen.’

Alert vermogensbeheer

OXBY houdt uw portefeuille non-stop in de gaten om het beste rendement te behalen. Door een zogenaamde ‘momentumstrategie’ wordt regelmatig het gewicht van de portefeuille verschoven naar de sectoren die de beste groeikansen bieden.

Tegelijkertijd gebruikt het beleggingsteam instrumenten uit de technische analyse om te waken voor een beursval. Bij een bepaald omslagpunt verhuist OXBY een groot deel van de portefeuille van aandelen naar staatsobligaties.

‘De momentumstrategie is een bewezen effectief instrument’, zegt Tjade Groot. ‘En wie belegt moet altijd voorbereid zijn op koersdalingen. Vandaar dat we voor de bescherming aan de onderkant alarmbellen hebben ingebouwd.’

Grondig getest

OXBY heeft zijn strategie zorgvuldig lasten testen.[1] Inclusief alle fees, transactiekosten en beheerskosten zou OXBY-Hoog vanaf 2001 een gemiddeld jaarlijks rendement hebben behaald van 6,5%.[2] En dat terwijl de Nederlandse AEX- index en de Europese index in dezelfde periode met respectievelijk - 6,3% en - 1,8% per jaar zijn gedaald. Met name de Europese index kan als goede vergelijking met OXBY worden gezien. 

One-click switch

U behoudt maximale controle: wie zijn vermogen aan OXBY toevertrouwt kan het op ieder moment met een simpele opdracht, dezelfde dag, terughalen en weer zelf beleggen zonder een nieuwe rekening te hoeven openen. Dit is een unieke service die alleen OXBY biedt. Na deze ‘one-click switch’ vervallen de vermogensbeheer kosten en handelt u tegen de online-brokertarieven.

Lage kosten

OXBY rekent een basisvergoeding van 0,9% voor het beheer, plus – zeer lage – transactiekosten. Verder zijn er geen verborgen kosten.

Als de markt tegenzit, heeft u geen additionele kosten. Alleen als uw vermogen groeit, vraagt OXBY een prestatiebeloning van 12,5% van de nettowinst. Dus: geen winst, geen prestatiebeloning.

Normale taal

Financiële dienstverlening moet begrijpelijk zijn voor iedereen. OXBY heeft erg veel tijd gestoken in duidelijke communicatie. Dat blijkt uit de teksten van de website, de rapportages, de brochures, en zelfs de overeenkomst en voorwaarden.

Een vertrouwde naam

OXBY is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse & Mulder, een onafhankelijke vermogensbeheerder opgericht in 2000. Voor achtergrond over Velthuyse & Mulder zie www.vmvb.nl

Voor meer informatie: OXBY, Tjade Groot,  tel 06 51 718 209

Media Wise, Michiel Bicker Caarten, tel 06 52 586 576

[1] OXBY is door Deloitte Accountants B.V. geassisteerd, door het laten uitvoeren van specifiek overeengekomen werkzaamheden. Deze hebben betrekking gehad op het terugrekenen van het rendement van het OXBY- model vanaf 2001 (OXBY-strategie 2012).

[2] Het rendement op basis van de strategie van het OXBY, zoals hierboven vermeld, betreft fictieve, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Begrippen

Indextrackers

De trackers in de portefeuille van OXBY zijn van State Street en van iShares. Dit zijn geen synthetische trackers maar ETF’s die fysieke aandelen in portefeuille hebben.

OXBY belegt in sectortrackers die de aandelen van de 400 grootste bedrijven van Europa en hoogwaardige Europese staats- en bedrijfsleningen volgen.


Profielen

De belegger kan kiezen uit drie portefeuilles met een verschillend risicoprofiel.

Bij OXBY Hoog is 100% van de portefeuille belegd in de tien aandelen sectortrackers, de Morgan Stanley Capital International Equities Europe, die samen de OXBY-portefeuille vormen. De MSCI Europe index volgt ongeveer 400 bedrijven in de Eurozone, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Bij OXBY Midden bestaat 75% van de portefeuille uit de aandelen in de OXBY-aandelen sectortrackers en 25% uit obligatietrackers (staatsobligaties en bedrijfsobligaties, beide Euro-gedenomineerd).

Bij OXBY Laag bestaat de portefeuille uit 50% aandelen sectortrackers en 50% obligatietrackers.

Momentumstrategie

Momentum betekent dat de belegger alleen ETF’s of aandelen koopt die op het moment goed presteren. Middels een bepaalde formule wordt besloten of het ‘momentum’ lang genoeg is geweest en of de kans voldoende is dat het momentum zich zal voortzetten.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

Dit is een indicator die in de technische analyse wordt gebruikt om een trendomkeer in het koersverloop van een aandeel te voorspellen.


Deel: ' OXBY introduceert online beheer voor vermogens vanaf 15.000 euro '
Lees ook