Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 21/02/2003


---

Benoemingen aan de VU

Mw. dr.ir. P.M. Bongers is per 1 januari 2003 benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventie klachten van het bewegingsapparaat bij intensivering van arbeid. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Lorentz - van Iterson Fonds TNO (LIFT) en ondergebracht bij Body@Work -Onderzoekcentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid TNO-VU. Body@Work is een een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (VUmc), TNO Arbeid en TNO Preventie en Gezondheid. Doel is kennis te ontwikkelen om lichamelijke inactiviteit en klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen en te bestrijden. Het onderzoekscentrum richt zich op medewetenschappers en op beleidsmakers en beslissingnemers in het bedrijfsleven en bij de overheid. Pauline Bongers (1958) studeerde Milieuhygikne in Wageningen en promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de effecten van trillenen schokken in voertuigen op rugklachten zoals een hernia (Back disorders and whole-body vibration). Met haar werk wil Bongers bijdragen aan de preventie van (uitval door) bewegingsapparaatklachten zoals RSI bij een toenemende intensivering van de arbeid. De aandacht gaat daarbij uit naar de (psycho-sociale) risisofactoren van dit soort klachten, het in kaart brengen van de omvang van het probleem, de classificatie van klachten, de effectiviteit van oplossingen voor RSI en de ontwikkeling en evaluatie van preventieve maatregelen.

Per 1 februari 2003 is dr. J.A. Radder benoemd tot bijzonder hoogleraar Filosofie van wetenschap en technologie bij de Faculteit der Wijsbegeerte. Hans Radder (1949) studeerde natuurkunde aan de VU en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1984 aan de VU op het proefschrift De materiele realisering van wetenschap. De leerstoel van Radder richt zich op de relatie tussen wetenschap en technologie, en wetenschaps- en techniekfilosofie, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de normatieve en maatschappelijke aspecten hiervan. In een afzonderlijk onderzoeksproject zal Radder zich buigen over de commercialisering van de (universitaire) wetenschap.

De heer dr. M.B. Groen is per 1 februari 2003 benoemd tot bijzonder hoogleraar Bio-organische chemie bij de Faculteit der Exacte Wetenschappen, divisie Scheikunde. Groen zal zich aan de VU richten op het onderzoek naar de synthese van kleine tot middelgrote moleculen met biologische activiteit. Marinus Groen (1942) studeerde organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningenen promoveerde in 1970 aan dezelfde universiteit op het proefschrift Synthesis and properties of some heterohelicenes. Sinds 1974 is Groen werkzaam bij Organon in Oss, van 1989 tot 1998 als hoofd van de Department of Medicinal Chemistry I en sinds 1998 als senior research fellow bij deze afdeling.

De heer dr. R.H.J. Beelen is per 1 februari 2003 benoemd tot hoogleraar Celbiologie, in het bijzonder de algemene celbiologie, bij het VUmc, afdeling Moleculaire Celbiologie

De heer dr. D.P. Bruynzeel is per 1 februari 2003 benoemd tot hoogleraar Arbeidsdermatologie bij het VUmc, afdeling Dermatologie.

Per 1 februari 2003 is de heer dr. G.J. Ossenkoppele benoemd tot hoogleraar Translationele Hematologie bij het VUmc, afdeling Hematologie.


---

2003-02-21 / pb 3.015.0 / as/

References

1. mailto:Body@Work
2. mailto:Body@Work
3. https://www.ph.vu.nl/
4. https://www.few.vu.nl/

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' P.M. Bongers benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventie klachten van.. '
Lees ook