Nedlloyd NV

P&O NEDLLOYD RESULTATEN: EERSTE KWARTAAL 2002

De bijgesloten informatie zet de financiële resultaten, trade statistieken en kernpunten uiteen voor P&O Nedlloyd Container Line Limited voor het eerste kwartaal van 2002. De belangrijkste punten zijn:


* P&O Nedlloyd heeft in de eerste drie maanden van 2002, traditioneel het zwakste kwartaal van het jaar, een negatief bedrijfsresultaat voor rente en belastingen geboekt van US $ 68 miljoen. In dezelfde periode van het vorig jaar bedroeg het resultaat US $ 31 miljoen positief.


* De volumes lagen 9 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2001.

* De gemiddelde vrachttarieven daalden met 17 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.


* Kostenbesparingsprogramma's hebben reeds aanzienlijk bijgedragen aan het verlagen van de kosten per eenheid in vergelijking met het eerste kwartaal van 2001. Het nieuwe US $ 350 miljoen kostenbesparingsprogramma ligt op schema en zal in de loop van dit jaar en in 2003 een verdere invloed hebben.


* Er zijn voorzichtige signalen dat de tarieven hun laagste punt hebben bereikt, maar de tariefsdruk als gevolg van de overcapaciteit zal voortduren.

Voor nadere informatie:

Andrew Lincoln, Manager,Investor Relations and Strategy, P&O
+44 (0) 20 ­ 7930 4343

Cor Radings, Corporate Public Relations, Koninklijke Nedllloyd 06 ­ 26 316 854RESULTATEN & KENGETALLEN

Q1 2002 Q1 2001

Vervoerd volume (TEU's)

Europa/Azië 263,900 258,900

Noord-Zuid routes & Cross Trades 284,700 263,100

Noord-Amerika 243,100 205,400

Totaal 791,700 727,400

Gemiddelde opbrengst per TEU 1,148 1,389

Opbrengst 909 1,010

Bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (68) 31

Resultaat verschrotten schepen (4) -

Rente, minderheidsdeelnemingen en overige (12) (13) posten

Resultaat voor belastingen (84) 18

Noten:


1. TEU = "Twenty foot Equivalent Unit". De standaardafmeting van een container en een algemeen gebruikte volumemaat in het containervervoer.


2. Alle financiële cijfers worden in USD miljoen weergegeven, met uitzondering van de gemiddelde opbrengst per TEU, deze wordt in USD vermeld.


3. Een wijziging in de gemiddelde opbrengst per TEU is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan een wijziging in de winstbijdrage. De gemiddelde opbrengst per TEU is in gelijke mate berekend over alle routes en producten. Er wordt geen rekening gehouden met de "cargo-mix", relatieve volumes op de verschillende routes, of additionele opbrengsten die worden berekend in locale valuta.KERNPUNTEN


1. Het negatieve bedrijfsresultaat van US $ 68 miljoen voor rente en belastingen van P&O Nedlloyd in het traditioneel zwakste kwartaal van het jaar was US $ 99 miljoen slechter dan het resultaat in de vergelijkbare periode van vorig jaar. In het vierde kwartaal van 2001 bedroeg het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen ­ US $ 8 miljoen, voor reorganisatiekosten van US $ 12 miljoen.


2. De verslechtering is veroorzaakt door de daling van de gemiddelde vrachttarieven met 17 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2001, vooral op de Verre Oosten-Europa diensten en de Transpacific diensten. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2001 daalden de gemiddelde vrachttarieven met 5 procent.


3. De volumes stegen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2001 met 9 procent, de bezettingsgraden verbeterden duidelijk, geholpen door het opleggen van schepen.


4. De bij de resultaten van het vierde kwartaal van 2001 aangekondigde US $ 350 miljoen kostenbesparingsprogramma's, inclusief de vermindering van
1.000 arbeidsplaatsen, hebben nu al een positieve invloed op de overhead. Het verplaatsen van werk naar lage kosten gebieden is in volle gang: alle Amerikaanse en Europese customer documentation activiteiten zullen aan het eind van deze maand zijn overgezet. Andere herstructurerings- en afvloeiingsprogramma's worden in het gehele bedrijf ingevoerd. Gecombineerd met nieuwe initiatieven om de landactiviteiten te herstructureren en systemen te standaardiseren, beschermen deze maatregelen het bedrijf tegen de huidige ongunstige marktomstandigheden en zorgen zij ervoor dat de onderneming haar concurrentiepositie kan versterken..


5. Hoewel er momenteel meer optimisme bestaat over de vooruitzichten voor economische groei en over de eerste tekenen van een verbetering van de vrachttarieven en ladingstromen op sommige trades, zal de toegenomen capaciteit in de industrie de financiële resultaten van dit jaar blijven beïnvloeden.Deel: ' P&o nedlloyd resultaten eerste kwartaal 2002 '
Lees ook