Nieuw-Vlaamse Alliantie


Paars-groen en CD&V weigeren volledige openheid inzake overheidsgeld (13/03/03)

De situatie in het schepencollege van Antwerpen bewijst zonder meer dat het toezicht op de overheid moet verbeterd worden.

Toch blijkt dat op het federale niveau VLD, AGALEV, SP.A én CD&V de parlementsleden nog steeds geen volledig inzage- en controlerecht op de overheidsgelden gunnen.

In de bevoegde parlementscommissie werd zopas een wetsvoorstel van de meerderheid besproken waarbij wijzigingen worden aangebracht op de controlemogelijkheden via het Rekenhof dat als extern orgaan toezicht houdt op de overheid.

Het voorstel van de regeringspartijen, gesteund door CD&V, levert maar een beperkt en ontoereikend inzage- en controlerecht voor individuele parlementsleden op. Wanneer een parlementslid financiële of boekhoudkundige informatie wenst van het Rekenhof, blijft de informatievraag onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op die wijze kan de meerderheid nog steeds perfect potjes gedekt houden. Blijkbaar denkt CD&V al aan regeringsdeelname.

De N-VA heeft voorstellen ingediend om de interne en externe controle op de overheid te versterken
. De interne controle vereist dat strikte gedragsregels worden opgelegd, dat meldpunten worden opgericht en vertrouwensambtenaren worden aangesteld.

Een efficiënte externe controle kan enkel wanneer parlementsleden via het Rekenhof inzage kunnen krijgen in dossiers. Alleen zo kan er een volledige openheid ontstaan over de besteding van de overheidsgelden.

Het is verder onbegrijpelijk dat deze controle nog steeds niet bestaat voor financiële en boekhoudkundige gegevens van overheidsbedrijven, die nochtans 25 % van de overheidsuitgaven uitmaken. Het N-VA-amendement om het Rekenhof hiervoor de bevoegdheid te geven, werd weggestemd.

Blijkbaar schuwen de meerderheidspartijen en CD&V een volledige openheid inzake overheidsgelden. Heeft de bevolking niet het recht om te weten waarvoor haar belastinggeld wordt gebruikt ?

De crisis in Antwerpen bewijst nochtans dat deze openheid meer dan noodzakelijk is.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, Algemeen voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Paars-groen en CD&V weigeren volledige openheid inzake overheidsgeld '
Lees ook