Persbericht van Werkgroep Paasmars, 29 maart 1999

PAAS-VREDESACTIEKAMP

Tijdens het Paas-vredesactiekamp, van 1-5 april op het terrein van Atoomvrijstaat (Millsebaan in de Trentse bossen, aan de noordzijde van atoombasis Volkel) is er op vrijdag 2 april, vanaf 11 uur, campagne- overleg voor kernontwapening. Voor dit overleg zijn alle fracties in de Tweede Kamer uitgenodigd. In elk geval zal de SP-fractie er vertegenwoordigd zijn. Om 13u45 vertrekken de deelnemers naar de hoofdpoort van de basis, waar om 14u30 een demonstratief piket plaatsvindt. Een viertal burgerinspecteurs verzoekt aldaar basiscommandant Berlijn om informatie over aard en locatie van de atoombommen en tevens om hen in staat te stellen deze informatie ter plekke te verifieren. Dit, als eerste stap naar de verwijdering van de bommen. Bovendien wordt hem verzocht de F-16's van Volkel uit de oorlog tegen Joegoslavie terug te trekken.

Al eerder, per brief d.d. 20-3-99, werd de commandant het verzoek voor de burgerinspectie toegestuurd, met de aantekening dat bij weigering van toegang burgerinspecteurs zich op vreedzame wijze entree zullen verschaffen tot Volkel. Dit is in overeenstemming met de Beginselen van Neurenberg, die burgers volkomen rechtigen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te voorkomen. Deze Beginselen gelden bij uitstek ten aanzien van massavernietigingswapens als de atoombommen op Volkel. Daarnaast heeft het Internationaal Gerechtshof op 8 juli 1996 uitgesproken dat het dreigen met en het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd is met het internationaal recht. Ook het Non- Proliferatie-Verdrag verplicht kernwapenstaten -de atoombommen op Volkel staan onder Amerikaans gezag- tot nucleaire ontwapening; deze verplichting wordt niet te goeder trouw uitgelegd en nageleefd.

PAASMARS

Op Paasmaandag 5 april gaat de Paasmars voor Ontwapening en Vrede om
12.00 uur van start bij het Vredespaleis. De hoofdleuze is: Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Volkel! Tijdens de Paasmars krijgt ook de oorlog in de Balkan aandacht: er wordt opgeroepen tot deelname aan de door het Initiatiefcomitee 'Stop Navo-oorlog tegen Joegoslavie' te houden demonstratie -naar alle waarschijnlijkheid- op zaterdag 10 april, 12.00 tot 15.00 uur, Dam, Amsterdam (info: 070-
3603676/020-6172800/020-6151122).

Aan de Amerikaanse ambassade (13u15) worden de eerste resultaten van een anti-nucleaire petitie-handtekeningenactie aangeboden met als hoofdpunt de verwijdering van de atoombommen op Volkel. De petitie- delegatie vertrekt vervolgens uit de Paasmars om petities voor de- nuclearising op de ambassades van de zeven andere kernwapenstaten aan te bieden, alsmede aan de Nederlandse regering en het parlement.

MANIFESTATIE VOOR ATOOMVRIJE WERELD

Tijdens de Internationale Manifestatie voor een Atoomvrije Wereld (14.00 uur in 't zalencentrum van het Haagse Centraal Station) spreken Nederlandse, Britse en Belgische anti-nucleaire campagnevoerders. Onder hen zijn Katri Silvonen (Finland) en Krista van Velzen die afgelopen zomer en najaar in Faslane (Schotland) geschiedenis schreven met hun vermetele 'ploegschaar'-zwemacties tegen de atoomduikboten van de Britse Trident-kernmacht. Omstreeks 18.00 uur wordt de Manifestatie afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd.

PERSONTVANGST

Om 17u30 is er voor de pers gelegenheid een aantal anti-nucleaire experts en activisten in (video-)zaal 1 te ontmoeten en te bevragen: Willemijn van der Werf (Tribunaal voor de Vrede), Karel Koster (AMOK), Pol D'Huyvetter en Krista van Velzen (Voor Moeder Aarde, Gent), Jan Schaake (Urenco-overleg), Peer de Rijk (WISE) en Gerard van Alkemade (Werkgroep Paasmars).

Info:
Gerard van Alkemade: 070-3658533; Rob Boogert: 070-3890235 (ook: opgave maaltijd); Elise Leijten: 020-6650273, E-mail: bries11@euronet.nl http://www.ddh.nl/vrede/paasmars

Kosova en Nederland, zie http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999 | Socia Media: working for sustainable media | | P.O. box 13510, 2501 EM The Hague, The Netherlands | | E-mail: boyd@sociamedia.nl Voice: +31-703654124 Fax: +31703614000 | | World Wide Web: http://www.sociamedia.nl/home.html |

Deel: ' Paas-vredesactiekamp in Trentse Bossen '
Lees ook