Ingezonden persbericht


Betekenis Pasen steeds minder bekend

Paashaas scoort bij jongeren beter dan Jezus

Amersfoort, 15 april 2011 - Vrije dagen, gezelligheid en lekker eten zijn de belangrijkste ingrediënten voor een geslaagd Paasfeest, zo blijkt uit onderzoek. Veel Nederlanders blijken niet meer te weten wat de oorsprong van Pasen is. Weliswaar associeert ruim 25% van de Nederlanders boven de 35 jaar Pasen met Jezus. Bij jongeren is dat nog maar 20%, de paashaas scoort daarentegen 25%.

Dat blijkt uit onafhankelijk, representatief onderzoek onder 1.017 Nederlanders, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Alpha-cursus Nederland, een stichting die laagdrempelige cursussen over het christelijk geloof aanbiedt.

Top-3 Paasassociaties

Bij Pasen denkt de Nederlander vooral aan:

* Paaseieren (37%)

* Vrije dagen (25%)

* Jezus (25%)

Paaseieren en de paashaas scoren met name hoog bij jongeren. Nieuw leven en vergeving, woorden die een grote rol speelden in de ontstaansgeschiedenis van Pasen, staan respectievelijk op de 8e en 14e plaats. Eenzaamheid en winkelen worden het minst met Pasen geassocieerd.

Pasen en Kerst vertonen gelijkenis

Vlak voor Kerst 2010 liet Alpha-cursus Nederland een soortgelijk onderzoek uitvoeren onder 1.021 Nederlanders. Daaruit bleek dat jongeren Kerst vooral associëren met gezelligheid, lekker eten en feestvieren. Dat geldt nu dus ook ook voor Pasen, 32% van de jongeren denkt aan gezelligheid, 30% aan lekker eten en 12% aan feestvieren. Jongeren vieren Kerst en Pasen in toenemende mate op dezelfde manier.

Pasen vieren

Uit het onderzoek blijkt verder dat 74% van de Nederlanders Pasen thuis viert. Circa 14% viert Pasen bij familie, vrienden of kennissen. Met name de 55-plussers vieren Pasen massaal thuis (85%). Veel jongeren onder de 25 jaar vieren Pasen juist buitenshuis, 34,5% geeft aan dat zij naar familie, vrienden en kennissen gaan. Van de 55-plussers is dat slechts 5,4%.

Plannen met Pasen

Ruim 42% van de Nederlanders geeft aan geen specifieke plannen te hebben voor de Paasdagen. Ruim 20% kiest voor een Paasontbijt. Dat lijkt met name onder jongeren de trend te zijn (36%). Ook het opzoeken van familie, vrienden en kennissen (13%), de natuur (13%) en de kerk (9,5%) scoren hoge ogen. Pretparken bezoeken en winkelen daarentegen niet (circa 2%).

Over Stichting Alpha-cursus Nederland

Stichting Alpha-cursus Nederland organiseert jaarlijks op honderden plaatsen laagdrempelige cursussen over het christelijk geloof. Meer dan zestien miljoen mensen in 164 landen hebben deelgenomen aan de cursus, waaronder ruim 180.000 in Nederland. Meer informatie staat op www.alpha-cursus.nl.

Deel: ' Paashaas scoort bij jongeren beter dan Jezus '
Lees ook