PACE: Kloppend hart voor ziekenhuiskwaliteit

Ziekenhuizen waarborgen met PACE organisatorische aspecten van kwaliteit. In 1989 is het Proefproject Accreditatie (PACE) van start gegaan, bedoeld om te komen tot een accreditatie-instelling voor ziekenhuisorganisaties. Instrumenten om de kwaliteit van zorg- of dienstverlening te toetsen waren niet voorhanden en daarom is besloten om eerst eisen te formuleren die aan een kwaliteitssysteem kunnen worden gesteld. Deze eisen staan beschreven in voor ziekenhuisafdelingen en -diensten toegespitste kwaliteitsborgingsnormen.

Ter ondersteuning van de invoering van de normen in de instelling zijn in het kader van dit project accreditatiegidsen ontwikkeld. In accreditatiegidsen zijn de eisen uit een kwaliteitsborgingsnorm vertaald naar concrete, toetsbare vragen. De opdracht is door het Bestuur van de Stichting PACE verleend aan de Sector Medische Technologie van TNO. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Projectgroep Bedrijfskunde TNO. Het PACE-project is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Ziekenfondsraad, TNO en de deelnemende ziekenhuizen.

_________________________________________________________________

Deel: ' PACE Kloppend hart voor ziekenhuiskwaliteit '
Lees ook