Universiteit Twente


99/41 16 april 1999

Patiëntvriendelijke stimulatie hoestreflex

Pacemaker voor de longen

Hoesten is van levensbelang bij het kwijtraken van slijm in de longen. Bij mensen met een verminderde hoestprikkel is het belangrijk om met een hoestreflex te voorkomen dat ze longontsteking krijgen. Fysiotherapeut Hans Dekens van Medisch Spectrum Twente heeft samen met het Biomedisch Technologisch Instituut (BMTI) van de Universiteit Twente een hoeststimulator ontwikkeld. De eerste resultaten zijn veelbelovend, en zijn zeer onlangs gepubliceerd in het gezaghebbende blad The Lancet.

Het idee van Hans Dekens, fysiotherapeut aan het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede, was om de hoestreflex kunstmatig op te wekken met een apparaatje. Dit zou volgens hem grote verdiensten kunnen hebben, met name bij patiënten die op de Intensive Care liggen. Hoesten is bij hen belangrijk om longontsteking en infecties te voorkomen, maar het stimuleren van de hoestreflex is nu nog bewerkelijk en patiënt-onvriendelijk.

BMTI

De fysiotherapeut heeft contact gezocht met de faculteit Elektrotechniek van de UT, waar een instrument is ontwikkeld om met zwakke elektrische pulsen in de luchtpijp de hoestreflex op te wekken. Elektrotechniek is één van de faculteiten die participeren in het Biomedisch Technologisch Instituut (BMTI) van de UT. Dankzij de prikkel hoest de patiënt, in veel gevallen comateus of buiten bewustzijn, slijm uit en zo kunnen complicaties worden voorkomen. Het onderzoek heeft al verschillende testfasen doorlopen, waaronder proeven bij tien patiënten op de IC van het ziekenhuis in Enschede. Bij alle patiënten had de methode succes.

Graadmeter

Het gezaghebbende Engelse medische tijdschrift The Lancet publiceerde onlangs de resultaten van deze 'pacemaker voor de longen'. Niet alleen is publicatie in The Lancet een belangrijke graadmeter voor de wetenschappelijke waarde van het onderzoek, ook is het een stimulans om verder te gaan en de samenwerking tussen het MST en de UT verder te intensiveren.

Klinische toepassing

Verder onderzoek is nodig naar de lange termijn effecten van de stimulatie. Klinische toepassing zal nog enige jaren op zich laten wachten, verwacht het MST. Wel zijn volgens Dekens de voordelen evident: de methode is patiëntvriendelijker, bespaart kosten en verhoogt de kwaliteit van zorg.

Aan het onderzoek en het artikel in The Lancet werkten mee dr. W.J.B. Mastboom, chirurg, ing. J. Bultstra (BMTI) mw.dr. E. Oostveen, longfysiologe en prof.dr. J.J. Rasker, reumatoloog.

Contactpersonen voor meer informatie:

mr.drs. H.G.M. ten Vergert, secr. Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente, tel (053) 487 20 10 (voor medische informatie en interview met dhr. Dekens)

ir. W.R. van der Veen, wetenschapsvoorlichting UT, tel (053) 489 42 44, email w.r.vanderveen@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' 'Pacemaker voor de longen' voor stimulatie hoestreflex '
Lees ook