Paddobranche eist schadevergoeding voor buitenproportioneel verbod


DEN HAAG, 20080305 -- Een overleg van paddoproducenten, groothandels en smartshops vindt dat de overheid de schade die voortkomt uit een verbod op paddo's moet vergoeden. De bedrijven vinden dit omdat diverse expertisecommissies van de overheid adviseren om paddo's legaal te houden en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven concludeert dat de beslissing van minister Klink om paddo's te verbieden niet op feiten is gebaseerd en zijn argumenten niet steekhoudend zijn.

De Commissie Assesment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) adviseerde in 2000 en in 2007 tegen een verbod omdat paddo's niet verslavend of giftig zijn, gebruik geen criminaliteit of overlast meebrengt, er weinig incidenten zijn en een verbod leidt tot gevaar voor de volksgezondheid. De CAM stelt alternatieven voor. De commissie Smartshops 2 adviseerde tegen een verbod omdat een verbod niet overeenkomt met de geringe risico's van paddo's. De Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt het landelijke verbod een oplossing voor een niet bestaand probleem.(1) Uit de woorden van acht getuige-deskundigen op de hoorzitting over drugsbeleid vanuit internationaal perspectief op 28 februari 2008, kwam duidelijk naar voren dat een gereguleerde verkoop van drugs, zoals wij dat in Nederland kennen, de laagste gezondheidsrisico's met zich mee brengt en tevens illegale praktijken vermijdt. Dit komt overeen met de aanbevelingen van de CAM.

Het overleg vindt het vreemd dat minister Klink geen informatie heeft ingewonnen bij de International Narcotics Control Board (INCB), de waakhond van de VN verdragen. Twee stoffen in paddo's zijn verboden omdat deze op een VN verdrag staan. Minister Klink wil deze wet wijzigen zodat ook verse paddo's hieronder vallen. De INCB waarschuwt vandaag in een rapport voor het buitenproportioneel toepassen van de VN verdragen.(2) De INCB stelde op 11 februari `08 dat droge paddo's volgens de VN verdragen niet verboden zijn en dat de INCB geen reden ziet voor een verbod. De INCB heeft informatie uit alle VN landen vergeleken en vindt dat er nergens uit is gebleken dat er een noodzaak is voor een paddoverbod.(3)

Na 15 jaar legale verkoop komt er een verbod op Paddo's terwijl de beslissing voor dit verbod aantoonbaar een onjuiste en buitenproportionele beslissing is. Daarom vinden de bedrijven dat de overheid de schade moet betalen. "Vele honderden mensen zullen hun baan verliezen. Als je een rekensom maakt over het aantal bedrijven en de winst die er jaarlijks behaald wordt, dan loopt de schade voor de branche grof geschat in tien jaar op tot een half miljard euro. Wij zien liever dat de overheid dat bedrag aan zinnigere zaken dan een paddoverbod besteedt", zegt Ananda Schouten van Paddogroothandel De Sjamaan.

Hierover stuurde het overleg vandaag een brief aan de brancheorganisatie.(4) Het overleg vraagt de brancheorganisatie V.L.O.S. om in kaart te brengen hoe hoog de schade exact zal zijn, zodat er een schadeclaim ingediend kan worden.

Noten:
1 Persbericht website VNG; 18 december `07
2 INCB annual rapport 2007. Release date: 5 maart '08.
3 Op 11 februari '08 verklaarde de voormalig vice-voorzitter van de INCB Dr. Robert Lousberg dit onder ede bij het Gerechtshof te Den Bosch en legde de verklaring af namens de INCB.
4 De brief waar dit artikel over gaat kunt u vinden op: www.sjamaan.net/bestanden/brief_paddo-overleg_aan_VLOS.doc
De volledige titel van dit artikel is:
Paddobranche eist schadevergoeding voor buitenproportioneel paddoverbod.

Voor meer informatie en foto's kunt u contact opnemen met:
Ananda Schouten, algemeen directeur van De Sjamaan Wholesale BV en initiatiefnemer van het overleg.
Email: ananda@sjamaan.com

De Sjamaan Wholesale BV / De Sjamaan Smartshops BV
Klarendalseweg 376
6822 GT Arnhem
026-4439102

Deel: ' Paddobranche eist schadevergoeding voor buitenproportioneel verbod '
Lees ook