CORDAID

Palestijnse autoriteit toont minachting voor rechters

Cordaid hekelt eigenmachtig optreden en onduidelijkheden in het juridische systeem

De katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid (Bilance, Memisa,Mensen in Nood) is ernstig bezorgd over het eigenmachtig optreden van de Palestijnse Autoriteit en haar inbreuk op de onafhankelijke rechtsgang. Hans Kruijssen, algemeen directeur van Cordaid, reageerde vandaag geschokt toen bleek dat de Palestijnse Auroriteit met onmiddellijke ingang een rechter van een haar ongewillige zaak heeft ontheven en naar een andere rechtbank heeft overgeplaatst. 'Het proces loopt daardoor opnieuw vertraging op en komt door intriges en machtsspel van de palestijnse machthebbers waarschijnlijk in de vuilnisbak terecht', aldus Kruijssen, zelf jurist, die momenteel de Palestijnse gebieden bezoekt.

Het betreffende proces werd tegen de Palestijnse Autoriteit aangespannen door de mensenrechten-organisatie LAW, een partnerorganisatie van Cordaid. Vandaag zou de rechter de laatste fase behandelen. LAW was in publieke verklaringen door Arafat en zijn ministers beschuldigd van onwettig optreden, politieke activiteiten onder het mom van bescherming van de mensenrechten en van corruptie. Omdat iedere grond voor dergelijke uitspraken ontbreekt schakelde LAW daarop de rechter in en eiste ze 500.000 dollar schadevergoeding ten behoeve van een mensenrechtenfonds. Na een lang proces, waarbij de Palestijnse Autoriteit probeerde achter de schermen veel druk uit te oefenen op rechters, advocaten en de directeur van LAW om de zaak in te trekken, besloot de Palestijnse Auroriteit vandaag de rechter over te plaatsen naar een andere rechtbank en hem met onmiddellijke ingang van de zaak te ontheffen. Kruijssen: 'Het spel van vandaag is het zoveelste bewijs dat Arafat geen enkele boodschap heeft aan de normale democratische spelregels. Zijn ministers kunnen alleen met zijn instemming handelen, het parlement heeft geen enkele controle-rende bevoegdheid, de rechterlijk macht is niet onafhankelijk en uitspraken worden door Arafat aan zijn laars gelapt.' Kruijssen noemde in zijn contact met Nederland vandaag ook de arrestatie van jongens die zonder aanklacht werden vastgehouden. LAW procedeerde voor hen tot het hoogste rechtscollege en kreeg gelijk in haar eis tot onmiddellijke vrijlating. 'Het beviel Arafat niet. Hij liet de rechters arresteren en de jongens zitten na twee jaar nog steeds vast', aldus Kruijssen.

LAW is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zowel schendingen van mensenrechten door de Israëlische als de Palestijnse autoriteiten aan de kaak stelt. Tevens zet ze zich in tegen grondonteigening, illegale destructie van huizen en voor het recht om de eigen gemeenschappen volgens een democatisch model te kunnen inrichten. Grote handicap hierbij is dat het juridische systeem verre van eenduidig en duidelijk is. Een grondwet voor de Palestijnse gebieden ontbreekt, waardoor de Palestijnse Autoriteit eigenmachtig kan optreden zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen. Op de Westbank is het Jordaanse recht van toepassing maar Israëlische wetten zetten vaak de toon, met name wat betreft eigendom en identiteitskaarten. In de Gazastrook is het oude Engelse recht van het mandaatsgebied van kracht, met Egyptische voetnoten en de door Israël van kracht verklaarde wetten.
Cordaid steunt LAW al jaren en bracht haar advocaten en directeur in juni jl. in contact met leden van de Nederlandse Tweede Kamer. Onlangs bezocht minister van Aartsen LAW tijdens zijn bezoek aan het Midden-Oosten.

Deel: ' Palestijnse autoriteit toont minachting voor rechters '
Lees ook