Ingezonden persbericht


Persbericht
Stichting Vissenbescherming

Alarmerend lage palingstand

Heemstede, 12 november 2001

Vandaag zond de Stichting Vissenbescherming te Heemstede een brandbrief aan de staatssecretaris LNV, mevrouw Faber, alsmede aan de vaste 2e kamercommissie met het dringende verzoek onmiddellijk stappen te nemen welke kunnen leiden tot verbetering van de palingstand in Nederland en overige EEG landen. Volgens cijfers van het RIVO, Rijks Instituut Visserij Onderzoek, is de intrek van jonge aal dit jaar in Nederland slechts ca. 2 % van dat in de jaren '80. Tevens heeft ICES (International Council for the Exploration of the Sea) overheden recentelijk gewaarschuwd dat het palingbestand in Europa zich in 2001 op een dieptepunt bevindt. De visserijdruk is veel te hoog aldus ICES en het aantal dieren dat aan de visserij kan ontsnappen om aan de trek naar de voortplantingsgebieden te beginnen is veel te klein. ICES adviseert een internationaal herstelplan voor de paling op te stellen en de visserijdruk op paling sterk te verminderen.

De Stichting Vissenbescherming heeft daarom zowel de staatssecretaris als de kamercommissie met klem gevraagd de volgende stappen te ondernemen en te bespreken tijdens de behandeling van het Nota overleg Visserij op 19 november a.s. :


* Vangstvermindering van de paling

* Stop op de uitbreiding van het aantal palingkwekerijen.
* Produktiebeperking voor bestaande palingkwekerijen.
De brieven treft U in deze e-mail aan als bijlagen.

Stichting Vissenbescherming
Heemstede

Voor verdere inlichtingen:
Dhr. R. Kloosterman
tel: 035/6910562
06/51456846

Stichting Vissenbescherming Staatssecretaris LNV Postbus 26 Mevr. G.H. Faber 2100 AA Heemstede

Heemstede, 12 november 2001

Betreft: Beperking palingvangst in Nederland

Geachte Mevrouw Faber,

Graag vragen wij Uw aandacht voor bovengenoemd onderwerp.

Zoals bekend is de palingstand de laatste jaren wereldwijd naar een dramitisch dieptepunt gezonken. Volgens gegevens van het RIVO bedraagt de intrek van glasaal in Nederland momenteel nog geen 2% van dat in de jaren '80! De reden van deze afname is niet bekend. Echter, gezien het feit dat de paling slechts in het oostelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan paait, zal het duidelijk zijn dat vangsten in Europa en dus ook in Nederland bijdragen aan het veroorzaken van deze achteruitgang en verbetering in de weg staan. Dit geldt tevens voor de productie in palingkwekerijen. Immers, de paling plant zich niet voort in gevangenschap en de kweekaal zal uit de vrije natuur moeten worden gevangen.

Ook ICES (International Council for the Exploration of the Sea) heeft recent gewaarschuwd dat de palingstand in Europa zich op een dieptepunt bevindt, de visserijdruk veel te hoog is en het aantal dieren dat aan de visserij kan ontsnappen om aan de trek naar de voortplantingsgebieden te beginnen veel te klein is. ICES adviseert daarom een internationaal herstelplan voor paling op te stellen en de visserijdruk op paling sterk te verminderen.

Wij verzoeken U dan ook met klem zich voor de volgende onmiddellijk te nemen maatregelen in Nederland en overige EG landen in te zetten:


* Verdere beperking van de palingvangst.

* Een stop op de uitbreiding van het aantal palingkwekerijen.
* Produktievermindering van de bestaande palingkwekerijen.
Wij hopen dat U e.e.a. tijdens het Nota-overleg Visserij op 19 november a.s. wilt behandelen.

In afwachting van Uw spoedig antwoord verblijven wij,

Hoogachtend,

R. Kloosterman


---

Stichting Vissenbescherming Vaste kamercommissie LNV Postbus 26
2100 AA Heemstede

Heemstede, 12 november 2001

Betreft: Beperking palingvangst in Nederland

Geachte commissie,

Graag vragen wij Uw aandacht voor bovengenoemd onderwerp.

Zoals bekend is de palingstand de laatste jaren wereldwijd naar een dramitisch dieptepunt gezonken. Volgens gegevens van het RIVO bedraagt de intrek van glasaal in Nederland momenteel nog geen 2% van dat in de jaren '80! De reden van deze afname is niet bekend. Echter, gezien het feit dat de paling slechts in het oostelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan paait, zal het duidelijk zijn dat hoge vangsten in Europa en dus ook in Nederland bijdragen aan het veroorzaken van deze achteruitgang en verbetering in de weg staan. Dit geldt tevens voor de productie in palingkwekerijen. Immers, de paling plant zich niet voort in gevangenschap en de kweekaal zal uit de vrije natuur moeten worden gevangen.

Ook ICES (International Council for the Exploration of the Sea) heeft recent gewaarschuwd dat de palingstand in Europa zich op een dieptepunt bevindt, de visserijdruk veel te hoog is en het aantal dieren dat aan de visserij kan ontsnappen om aan de trek naar de voortplantingsgebieden te beginnen veel te klein is. ICES adviseert daarom een internationaal herstelplan voor paling op te stellen en de visserijdruk op paling sterk te verminderen.

Wij verzoeken U dan ook met klem zich voor de volgende onmiddellijk te nemen maatregelen in Nederland en overige EG landen in te zetten:


* Verdere beperking van de palingvangst.

* Een stop op de uitbreiding van het aantal palingkwekerijen.
* Produktievermindering van de bestaande palingkwekerijen.
Wij hopen dat U e.e.a. tijdens het Nota-overleg Visserij op 19 november a.s. wilt behandelen.

In afwachting van Uw spoedig antwoord verblijven wij,

Hoogachtend,

R. Kloosterman

Deel: ' Palingstand alarmerend laag '
Lees ook