INSP. VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

IGZ: Palliatieve terminale zorg in hospices onderzocht

Dinsdag 11 juni 2002, nummer 70

Dit persbericht verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) brengt vandaag het verkennend onderzoek .Kwaliteit palliatieve zorg aan terminale patiënten in zelfstandige hospices. uit. Hieruit blijkt dat de invoering van de kwaliteits- en patiëntenwetgeving in deze hospices nog in een pril stadium verkeert. Dit is niet verwonderlijk, aangezien deze voorzieningen nog maar kort bestaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat de motivatie van de medewerkers garant staat voor de vereiste verdere ontwikkeling. Dit is van belang omdat goede palliatieve zorg in een belangrijke behoefte van terminale patiënten voorziet.

De vergrijzing van de bevolking en de discussies over wat een 'goede dood' is, heeft in binnen- en buitenland gezorgd voor veel aandacht voor de zorg rondom het levenseinde in Nederland. Palliatieve terminale zorg heeft betrekking op de laatste fase van het leven, waarin geen genezing meer wordt verwacht. De zorg richt zich op verlichting van het lichamelijk en psychosociaal voor de terminale patiënt en ondersteuning bij de rouw voor de nabestaanden. De laatste jaren hebben gemotiveerde verpleegkundigen samen met artsen en vrijwilligers zelfstandige instellingen voor palliatieve terminale zorg opgericht.

De IGZ trof in de tien bezochte instellingen medewerkers en vrijwilligers die zeer gemotiveerd zijn om de kwaliteit van de zorg aan patiënten en hun familieleden rondom het levenseinde op een structurele manier te verbeteren. De organisaties waren vrijwel allemaal in de regio actief in het ontwikkelen van werkmethodes en overbrengen van kennis.
Op landelijk niveau is men actief in het benoemen van kwaliteitsnormen

Het naleven van de kwaliteit- en patiëntenwetgeving krijgt echter nog onvoldoende vorm. Het veld (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, zelfstandige hospices en beroepsorganisaties) werkt er wel aan en is actief met het omzetten van de wettelijk vereisten in kwaliteitsnormen voor palliatieve terminale zorg. Zo werken de zelfstandige hospices vanuit de Associatie voor High-Care Hospices samen met het CBO (kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg) aan het benoemen van kwaliteitsnormen. Ook wordt samen met de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ) een certificatieschema voor een kwaliteitssysteem opgesteld. De kwaliteitsnormen en het certificatieschema zijn nog niet beschikbaar.


-0-0-0-

Deel: ' Palliatieve terminale zorg in hospices onderzocht '
Lees ook