PERSBERICHT

Eindelijk iemand die luistert

Pandora Lotgenotenlijn Depressie voorziet in een grote behoefte aan lotgenotencontact

Amsterdam, 17 juni 1999 -- Er is een grote behoefte aan gesprekken met de Pandora Lotgenotenlijn Depressie. Het afgelopen jaar voerden de 32 medewerkers van de Lotgenotenlijn totaal 1443 gesprekken. De behoefte is volgens de Stichting Pandora echter veel groter. Het telefoonnummer werd namelijk bijna 3000 keer opgevraagd.

De gesprekken duurden gemiddeld 35 minuten; het langste gesprek 22 uur. Van de bellers is 94% zelf depressief; in 6% van de gevallen belde iemand die uit de omgeving van iemand met een depressie. Er belden meer vrouwen dan mannen (60 versus 40%). De meeste bellers zijn tussen de 30 en 40 jaar oud (32%). De meeste mensen die belden waren al langer dan een jaar depressief en onder behandeling van een arts. 35% van de bellers had al eerder contact gehad met de lotgenotenlijn. De tevredenheid van de bellers is enorm groot: de meeste geven aan dat zij nu pas het gevoel hebben terwijl ze vaak al jarenlang in behandeling zijn daadwerkelijk hun verhaal kwijt te kunnen; dat er nu pas echt naar ze wordt geluisterd. De medewerkers van de Pandora Lotgenotenlijn zijn allen vrijwilligers die zelf ook depressief zijn geweest en kennen daardoor als geen ander de problematiek van de mensen die hen bellen. De Pandora Lotgenotenlijn Depressie is op werkdagen te bereiken van 18.00 tot 21.00 uur via telefoonnummer 0900 B 61 20 909.

Luisterend oor
Veel bellers zijn in eerste instantie vooral op zoek naar een luisterend oor. Ze willen van zich af praten of willen de ervaringen van lotgenoten horen en weten hoe zij iets opgepakt hebben. Een andere veel voorkomende reden waarom mensen bellen is om informatie over de medicijnen die ze gebruiken, de mogelijke bijwerkingen en alternatieven.

De onderwerpen die het meest aan de orde komen zijn:

Het ontstaan, de oorzaken en het perspectief van depressie.

De behandelmethoden bij depressie, de werking en bijwerkingen van medicijnen en de behandeling en bejegening in de gezondheidszorg.

Het omgaan met de gevolgen van depressie voor familie, gezin, relatie, werk en inkomen.

Specifieke thema=s zoals suïcide, eenzaamheid, fobieën en angsten.

De Lotgenotenlijn Depressie is in 1997 door Stichting Pandora opgericht, omdat bleek dat mensen met depressies sterke behoefte hadden aan lotgenotencontact, terwijl er op dat gebied niets bestond. Lotgenotencontact geeft behalve herkenning van problematiek ook acceptatie, wederzijds begrip, warmte en steun. Daarnaast is er sprake van gelijkwaardigheid, iets wat de geestelijk gezondheidszorg nauwelijks biedt. Gezien de grote belangstelling voor deze lotgenotenlijn onderzoekt Stichting Pandora op welke wijze de capaciteit van de lotgenotenlijn uitgebreid kan worden.

Stichting Pandora werkt 35 jaar actief aan de verbetering van de maatschappelijke positie van iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad. Zij doet dit onder meer door het geven van informatie, advies, voorlichting en deskundigheidsbevordering aan diverse (beroeps)groepen binnen en buiten de gezondheidszorg. De ervaring en beleving van mensen met psychische problemen zijn het uitgangspunt voor alle activiteiten van de Stichting Pandora.

Zoekwoorden:

Deel: ' Pandora Lotgenotenlijn Depressie voorziet in grote behoefte '
Lees ook