Vereniging Nederlandse Gemeenten


---

Welkom bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Pans voor rechtstreeks gekozen burgemeester (14/02/03)

De door de bevolking gekozen burgemeester biedt de grootste kans op een einde aan decennia van onrust over de aanstellingswijze van burgemeesters. Deze persoonlijke conclusie trekt mr. R.J.J.M. Pans uit de actuele discussies over de door de gemeenteraad voorgedragen burgemeesters. De gang van zaken rond het ongeldig verklaren van lopende procedures in vier gemeenten door minister Remkes van BZK en het uitblijven van het doorhakken van knopen door de politiek 'maakt duidelijk dat de burgemeester zo langzamerhand in een moeilijke positie terecht is gekomen'.

Pans, voorzitter van de Directieraad van de VNG wijst er in zijn commentaar-column in VNG-magazine van deze week op, dat over de te kiezen weg waarlangs helderheid moet komen over de aanstelling van de burgemeester binnen de VNG verschil van opvatting bestaat. Toch is het, aldus Pans, van groot belang dat de politieke partijen nu duurzame duidelijkheid verschaffen zowel met oog op de functie als de persoon van de burgemeester.

'Mijn persoonlijke mening is dat een terugkeer naar de zuivere Kroonbenoeming na jaren van toenemende raadsinvloed op de benoeming niet meer mogelijk is. Wie macht heeft gekregen staat die niet meer af. Ik ben in de loop van de jaren ook vraagtekens gaan plaatsen bij de toegevoegde waarde van een door de raad gekozen burgemeester', aldus Pans. Hij vindt dat Nederland zich met een rechtstreeks gekozen burgemeester schaart in de rij van veel westerse democratische landen.

Den Haag, 14 februari 2003

Deel: ' Pans voor rechtstreeks gekozen burgemeester '
Lees ook