PaperX.com introduceert digitale marktplaats voor de Europese papierindustrie

Roel Pieper van InSight Capital Partner treedt toe tot de Board of Directors Lars Åke Helgesson aangesteld als CEO
Frank de Wit, ex CEO van KNP BT, Chairman

Londen, 22 maart 2000 - PaperX.com, waarvan de Nederlander Lex Douze, voormalig strategisch consultant voor de papierindustrie bij The Boston Consulting Group, medeoprichter is, ontwikkelt de eerste centrale digitale marktplaats binnen de Europese papier- en verpakkingsmarkt. Deze zal gaan fungeren als een onafhankelijke elektronische beurs voor kopers en verkopers. De totale omvang van deze markt bedraagt euro 50 miljard. Het bedrijf streeft ernaar dat binnen vier jaar 10 procent hiervan via haar marktplaats zal gaan lopen. Gebruikers van de paperX.com-marktplaats kunnen een aanzienlijke verlaging verwachten van de kosten van verkoop, marketing en inkoop. De marktplaats (www.paperx.com) zal in de zomer van 2000 van start gaan. Het bedrijf is gevestigd in Londen.

Grootste investering
Gestart in december 1999, heeft paperX.com in februari 2000 reeds een bedrag van euro 15,5 miljoen ontvangen in een eerste investeringsronde. Dit is de grootste investering in een Europese e-business onderneming tot nu toe. De voornaamste investeerder is Apax Partners (www.apax.xom). De drie andere investeerders zijn InSight Capital Partners (www.insightpartners.com), Menire (www.menire.com) en Vest@ (www.e-start.com). Het bedrijf verwacht de komende anderhalf jaar meer dan euro 25 miljoen te zullen investeren in de geavanceerde elektronische marktplaats. PaperX.com werkt verder nauw samen met Jaakko Pöyry Consulting, een toonaangevend Fins consultancybedrijf op het gebied van bosbouw en papier.

Management team
PaperX.com is opgericht door de Nederlander Lex Douze, nu Chief Technology Officer, en Bjarne Lie, Vice President Business Development, beiden afgestudeerd aan de Harvard Business School. Met ingang van 1 maart jongstleden is bovendien Lars Åke Helgesson aangesteld als CEO van de jonge onderneming. Lars Åke was van 1992 tot 1998 Chief Executive Officer van Stora, een van de grootste Europese papierproducenten. Hij brengt dus veel kennis binnen de onderneming over de papierindustrie. Helgesson maakte al deel uit van de raad van bestuur van paperX.com.

"Business-to-business marktplaatsen zullen wereldwijd een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De Europese papierindustrie is zeer gefragmenteerd met 300 producenten en meer dan 2500 directe afnemers. Er bestaat dan ook behoefte aan een centrale marktplaats om deze marktparticipanten samen te brengen," aldus Helgesson.

Roel Pieper, Managing Partner van de particuliere investeringsmaatschappij InSight Capital Partners, is toegetreden tot de Board of Directors van paperX.com. Deze Board bestaat verder onder meer uit de voormalig CEO van KNP BT, Frank de Wit, die de functie van Chairman bekleedt. De Wit was tevens voorzitter van de CEPI (Confederation of European Paper Industries) en is momenteel actief als consultant voor de papierindustrie in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Oost Azië.

"Ik heb de activiteiten van paperX.com de afgelopen maanden nauw gevolgd en ik ben onder de indruk van het team en wat zij tot nu toe hebben bereikt," zegt Pieper. "Het bedrijf, met in het managementteam een combinatie van Internet-kennis en diepgaande expertise van de industrie, sterke financiers en een ervaren Board heeft een uitstekende uitgangspositie om uit te groeien tot de centrale marktplaats voor de Europese papierindustrie. PaperX.com heeft een groot potentieel en we zullen synergie tot stand brengen met diverse andere business-to-business bedrijven uit ons investeringsportfolio."

Over paperX.com
PaperX.com ontwikkelt de eerste centrale elektronische marktplaats ten behoeve van de Europese papier- en verpakkingsmarkt. Deze marktplaats brengt aanbieders en afnemers met elkaar in contact, waardoor deze een aanzienlijke verlaging van de kosten van verkoop, marketing en inkoop kunnen bereiken. PaperX.com telt momenteel inclusief freelancers 50 medewerkers en is gevestigd in Londen. De marktplaats (www.paperx.com) zal in de zomer van 2000 van start gaan.

Contactpersoon voor de pers:
Monogram Communication Strategies (MCS): Perlita Fränkel, telefoon 023 562 82 08 - e-mail perlitaf@monogram.nl
PaperX.com, Bjarne Lie, +44 207 4405450
Illustratiemateriaal is op aanvraag beschikbaar bij MCS.
Zie verder http://www.paperx.com

Hoe paperX.com werkt

PaperX.com wordt de eerste business-to-business Internetbeurs voor de Europese papierindustrie. Het betreft een centrale marktplaats voor transacties van alle soorten papier en karton die in Europa gebruikt of geproduceerd worden. De verkopers zijn Europese papierproducenten. De afnemers zijn alle bedrijven die rechtstreeks van deze producenten afnemen: papierhandels, grote drukkerijen, uitgevers, exporteurs en de kartonverwerkende industrie. Als neutrale marktplaats maakt paperX.com transacties mogelijk en heeft geen goederen in eigendom. De toegevoegde waarde die paperX.com biedt, bestaat uit een verbetering van de marktliquiditeit van de kopers en de verkopers alsmede uit het reduceren van de inkoop- en verkoopkosten.

Verkopers (papierproducenten) kunnen op de marktplaats hun aanbiedingen kenbaar maken en deze beschikbaar maken voor één specifieke koper, een selectie van kopers, of aan allemaal. De kopers kunnen op het aanbod reageren en over de voorwaarden gaan onderhandelen. De marktplaats zal voorzien in mogelijkheden voor het verifiëren van de kredietwaardigheid en de verwerking van betalingen. De uitlevering vindt rechtstreeks tussen leverancier en afnemer plaats.

Afnemers (papierhandels, grote drukkerijen, uitgevers) kunnen hun productwensen kenbaar maken en deze naar een specifieke producent, een specifieke reeks producenten of aan allemaal sturen. Individuele producenten kunnen hierop reageren met hun voorwaarden en prijzen. De afnemer kan met verschillende producenten tegelijk onderhandelen.

De participanten hebben hun informatievoorziening volledig zelf in de hand en kunnen ook zelf bepalen welke informatie wordt verstrekt aan andere participanten. Het is niet mogelijk dat concurrenten toegang hebben tot elkanders informatie. Ook hebben de participanten zelf volledige controle over hoe zij opereren (vaste prijs, onderhandelingen of per opbod) en met wie zij zaken willen doen. PaperX.com is gebaseerd op het fundamentele uitgangspunt dat kopers en verkopers elkaars identiteit willen kennen voor zij een transactie afsluiten. Dit is een duidelijk andere benadering dan de anonieme transactiestructuur die door de meeste Amerikaanse beurzen wordt gehanteerd.

Participanten worden niet gedwongen om deel te nemen aan open veilingen. De verkoper zal een klein bedrag in rekening worden gebracht voor het gebruik van de marktplaats. Voor de kopers is het gebruik van de beurs kosteloos.

Rond deze kernactiviteit van papier- en kartontransacties, zal paperX.com gerelateerde diensten aanbieden om de efficiency en informatieverstrekking binnen de industrie nog verder te verbeteren. PaperX.com zal nieuws over de industrie, aandelenkoersen, prijsindexen, financiering, transportmogelijkheden, tools voor risicomanagement, alsmede diensten op het gebied van supply chain management aanbieden.

Deel: ' PaperX.com digitale marktplaats voor papierindustrie '
Lees ook