Gemeente Breda


01-10-200128.000,- voor Natuurgebieden Vloeiweide-Zuid en Hellegat resultaat van papierbesparing

Op 5 oktober 2001 overhandigt J. de Werd, wethouder milieu, f 28.000,- aan de heer J. Baan, directeur van de Stichting het Noord-Brabants Landschap. Het bedrag is het resultaat van een papierbesparingsactie binnen de gemeentelijke organisatie. Het komt ten goede aan het natuurgebied Vloeiweide-Zuid en Hellegat dat voor een deel binnen de grenzen van de gemeente Breda ligt. Eén van de drie speerpunten van het project bedrijfsinterne milieuzorg was het behalen van een papierbesparing van 10%. De andere twee waren energiebesparing en een duurzaam stadskantoor.

Natuurgebied Vloeiweide-zuid en Hellegat
Interne acties leverden 16% papierbesparing op ofwel 28.000,-. Vanwege een overeenkomst met het Wereld Natuur Fonds en de actie Blad voor blad is dit bedrag bestemd voor een natuurgebied. Het natuurproject Vloeiweide-Zuid en Hellegat verbetert de ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Vloeiweide en de Pannenhoef. Dit zijn natuurgebieden voor amfibieën, reptielen, struweelvogels en planten(groepen). Bij de inrichting van de verbindingszone wordt rekening gehouden met eisen die de dieren stellen aan hun natuurlijke leefruimte. Het gaat met name om de Kamsalamander, de Vinpootsalamander, de Alpenwatersalamander en de Groene Kikker. Natuurlijk profiteren ook andere diergroepen hiervan. De natuurgebieden zijn toegankelijk voor bezoekers.

Duurzame bedrijfsvoering
Ook de komende jaren werken de gemeentelijke diensten verder aan een duurzame bedrijfsvoering. Op 11 september 2001 stemde het college in met de vervolgaanpak. Om het papierverbruik te verminderen is er onder meer de Europese aanbesteding van alle afdrukapparatuur binnen de organisatie van de gemeente. Hierbij is het dubbelzijdig afdrukken (printen) een uitgangspunt. Op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden zijn verschillende gunningcriteria in het bestek opgenomen. In de criteria wordt iets gezegd over de ozonemissie, energieverbruik en hergebruik tonercartridges. Andere acties die papierbesparing opleveren zijn: meer gebruik van het interne netwerk (intranet) en e-mail en bevorderen dat meer medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid informatie gezamenlijk op te slaan (een soort elektronische bibliotheek).

Fiets(koerier)
Het rondbrengen van stukken voor raadsleden en commissieleden gebeurt al per fietskoerier. Sinds kort is dit uitgebreid voor alle koeriersdiensten in heel Nederland. De koeriers maken dan zoveel mogelijk gebruik van de fiets in combinatie met het openbaar vervoer.

Breda, 1 oktober 2001

Deel: ' Papierbesparing in Breda levert f 28.000,- op voor natuur '
Lees ook