Persbericht

Papoea-vertegenwoordiger tijdens jaarvergadering ABN AMRO: "Erken mij en mijn volk als mensen"

Amsterdam, 6 mei 1999 -- "ABN AMRO en Freeport moeten verklaren dat de Amungme mensen zijn. Zij moeten het recht op onze grond, onze mensenrechten en recht op een goed leefmilieu erkennen." Dit stelde Paulus Kanonggopme vandaag ten overstaan van de Raad van Bestuur en de aandeelhouders van ABN AMRO tijdens hun jaarvergadering. Kanonggop- me, vertegenwoordiger van het Amungme- en het Kamorovolk die rond de door ABN AMRO (mede)gefinancierde Freeportmijn woont, wil dat ABN AMRO zich actiever opstelt en bij Freeport blijft aandringen op concrete milieumaatregelen. "Tot op de dag van vandaag gaan de vervuiling en de gedwongen verhuizingen rond de Freeportmijn gewoon door.

De inspanningen van de ABN AMRO hebben nog geen verbetering gebracht voor mijn volk."

Freeport , een van de meest vervuilende mijnen ter wereld, is een milieu-onderzoek (audit) aan het opzetten. Belanghebbende partijen krijgen echter zeer beperkt ruimte om invloed uit te oefenen op de opzet ervan. Bovendien kreeg Freeport nog onlangs toestemming om haar productie in West- Papoea met zo'n 50 procent uit te bereiden. Aan deze uitbreiding werden geen milieu- eisen gesteld en de lokale bevolking werd er op geen enkele wijze in gekend.

Daden, geen woorden

De woorden van Kanonggopme werden ondersteund door Teo Wams, directeur van Milieudefensie. Wams vindt het een positieve ontwikkeling dat ABN AMRO nadenkt over haar
verantwoordelijkheid en haar beleid op dit punt wil veranderen. Maar, stelt hij, mooie woorden moeten uiteindelijk worden omgezet in daden. "Waar het in essentie om gaat is dat de bevolking rond door ABN AMRO gefinancierde projecten, de veranderde houding van de bank uiteindelijk in haar leefomgeving merkt."

Achtergrond ABN AMRO

Milieudefensie heeft ABN AMRO, als (mede)financier van Freeport en andere vervuilende mijnbouwprojecten, een jaar lang met acties op haar verantwoordelijkheid gewezen. In die periode veranderde de houding van de bank. December vorig jaar resulteerde dat in een toezegging aan Milieudefensie en besloot ABN AMRO haar beleid te veranderen. ABN AMRO verzocht Freeport een onafhankelijk onderzoek te doen naar de sociale en ecologische gevolgen van de koper- en goudwinning en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen. Verder vroeg de bank aan Freeport om de plaatselijke bevolking bij het onderzoek en het nemen van maatregelen te betrekken.

###

Deel: ' Papoea-vertegenwoordiger bij ABN AMRO "Erken mijn volk" '
Lees ook