Parallel hybride auto met Ed Nijpels, een milieuvriendelijk duo

Utrecht, 9 september 1999 - Een auto die zowel op elektriciteit als diesel rijdt, moet de voormalige minister van VROM, drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels, als muziek in de oren klinken. De huidige commissaris van de Koningin van Friesland reserveert, zoals hij dat zelf zegt, "graag z'n schaarse vrije tijd voor een milieuinitiatief, dat in het geval van de parallel hybride Audi duo een bijdrage levert aan een verantwoorde mobiliteit."

Vorige week overhandigde projectleider Max Derksen van Mercire, die verantwoordelijk is voor de coördinatie en communicatie van het demonstratieproject, de sleutels van de Audi duo aan Ed Nijpels. De komende week zal de commissaris van de Koningin tijdens zijn vele werkbezoeken aan meer dan 11 Friese steden de auto uitvoerig testen. "Ik ben er buitengewoon stil van", aldus een enthousiaste Nijpels na z'n eerste rijimpressie door de straten van Leeuwarden.

Het grootschalige praktijkexperiment met de Audi duo is de afgelopen maanden volop van start gegaan. Dit experiment is geïnitieerd door Pon's Automobielhandel B.V. en deels gesubsidieerd door het Demoprogramma, dat namens VROM wordt uitgevoerd door de NOVEM. De parallel hybride auto moet inzicht geven in de marktkansen en gebruiksmogelijkheden. Want dankzij geavanceerde technieken kan de Audi duo het benodigde vermogen benutten uit zowel de vermaarde 1.9 TDI krachtbron als de elektromotor. Testen, die tot medio volgend jaar duren, moeten uitwijzen dat een parallel hybride auto aantoonbaar schoner en CO2 -armer rijdt dan conventionele auto's. TNO Automotive en ECN Beleidsstudies verrichten metingen om ritpatronen en emissiegegevens vast te stellen en verzamelen en analyseren de ervaringen van Nederlanders die zich als geïnteresseerde testrijder aanmelden via www.audiduo.net.

Deel: ' Parallel hybride auto en Ed Nijpels milieuvriendelijk '




Lees ook