Provincie Zeeland


Parallelweg Driewegen-Derde Verkorting, Z-Vlaanderen

Tot juli deze zomer wordt gewerkt aan het maken van een parallelweg langs de N257 tussen Drieschouwen en de Derde Verkorting, ten zuiden van Axel.
De parallelweg komt aan de noordkant van de N257; hij wordt 5 kilometer lang en 4,50 meter breed. Er komen drie plateaus in die met rode betonstraatstenen in het asfalt worden geaccentueerd. De plateaus komen ter hoogte van houthandel De Doelder en de Eerste en Tweede Verkorting.
Tijdens het werk blijft de hoofdrijbaan beschikbaar, zij het dat met een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur rekeningen moet worden gehouden op de plaatsen, waar het werk in uitvoering is. Voor de zijwegen gelden tijdelijke afsluitingen voor het snelverkeer; omleidingen worden aangegeven. Op het ogenblik is de aansluiting op de Eerste Verkorting al afgesloten. Verder moet rekening worden gehouden met hinder door de uitritten van vrachtauto's.
Langs de weg wordt een sloot gegraven met plasbermen op de waterlijn. Zodoende kunnen waterplanten ruimte bieden voor het nestelen van dieren.
Met het werk is 1,3 miljoen gulden gemoeid.

20 januari 1999, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-61402, nr. 5/99.

Deel: ' Parallelweg Driewegen-Derde Verkorting, Z-Vlaanderen '
Lees ook