Gemeente Zwolle

Datum uitgave: 12-06-2002
Onderwerp: Milieu en woonomgeving

Gestaag wordt aan de herinrichting van Park Eekhout gewerkt. De contouren van het plan, dat in mei 2001 gereed was, worden zichtbaar. Het is de moeite waard om al vast eens een te kijken hoe het vordert.

Kap en herplant
Tijdens de inventarisatie en de planvorming bleek al, dat enkele minder vitale bomen aan vervanging toe waren. Zo is onder meer de dubbele beuk vervangen door een tweetal nieuwe, forse exemplaren.

Daarnaast waren er nogal wat spontaan opgeslagen bomen, die niet in de oorspronkelijke opzet van de engelse landschapstijl thuis horen. Deze zijn daarom verwijderd. Ook waren groepen struiken op sommige plaatsen sterk uitgedijd. Die zijn deels weggehaald waardoor er meer ruimte en licht is ontstaan. De karakteristieke afwisseling van schaduwrijke en zonnige plekken is zo weer hersteld. Het park nodigt daardoor ook meer uit voor een bezoek, zeker vanaf de entree bij de Burgemeester van Roijensingel.

Entrees en toegankelijkheid
Een belangrijke verbetering dankzij de reconstructie is de toegankelijkheid. Er is een ingang bijgekomen vanaf de Roopoort aan de zuidoostzijde van het park. Daarmee is een dode hoek in het park weggenomen. Bij het nachtonderkomen voor de dierenweide is tevens een speelplek gerealiseerd. Die voorziet in een grote behoefte, want er wordt nu al intensief gebruik van gemaakt.
De entree vanaf de Parkweg ter hoogte van de Liniesloot (langs de Emmawijk) moet nog worden aangelegd, dit vergt nog de nodige bouwkundige maatregelen. Daarmee samenhangend wordt nu al wel werk gemaakt van de aanleg van de wandelbruggen.
De paden in het oorspronkelijk tuingedeelte van het park zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. De vloeiende vormen, die kenmerkend zijn voor de engelse landschapstijl blijven goed intact door de bescheiden ijzeren opsluiting langs de paden.

Fontein en hekwerk
Bij de entree vanaf de binnenstad wordt nu hard gewerkt aan de realisatie van de fontein. Hier ligt nu nog een grote betonnen bak maar, op termijn verrijst hier een ronde vijver van metselwerk met als sluitstuk een zeer speciale fontein. Daarna komen het hekwerk aan de voorzijde en de bijbehorende trap aan bod.

Villatuinen
Het huidige park Eekhout en kantoor zijn in 1860 gesticht als particuliere woning met "moderne engelse tuin". Later bleek de tuin van voldoende omvang om deze open te stellen als openbaar wandelpark. Op dit moment zijn er nog vele Zwolse villatuinen in particulier bezit. Sommige daarvan zijn nog behoorlijk groen en dragen bij aan het lommerrijke en statige karakter van de stadsentree, vanaf het station richting binnenstad. Sommige villatuinen zijn echter ook verhard of parkeerterrein geworden. Wellicht biedt het herstel van Eekhout inspiratie voor andere tuinbezitters om hun tuin ook weer die allure van vroeger terug te geven.

Bron: Communicatie
Datum van 12-06-2002 tot 11-10-2002

Deel: ' Park Eekhout Zwolle krijgt weer smoel '
Lees ook