Stadsdeel Zeeburg

Parkeerdruk OHG moet omlaag

Veel bewoners in het Oostelijk Havengebied klagen dat ze hun auto vooral 's avonds en 's nachts nergens kunnen parkeren. Op het Java-, KNSM- en Borneo-eiland, Sporenburg en de Rietlanden is de parkeerdruk het afgelopen jaar sterk toegenomen blijkens de parkeertellingen door stadsdeel Zeeburg. "De parkeerdruk in het Oostelijk Havengebied moet omlaag", vindt stadsdeelwethouder Jan Hoek van Ruimtelijke Ordening, "en dat vraagt om stevige maatregelen."

Wachtlijst
Een van de voorgestelde maatregelen betreft het instellen van een wachtlijst om het aantal parkeervergunningen met zo'n 5 % te verminderen. Daarvoor dient het huidige vergunningengebied in het woongedeelte van het Oostelijk Havengebied opgesplitst te worden. Na de opsplitsing komt er een vergunningengebied bij. Dat wordt het `nieuwe' Vergunningengebied Zeeburg-2, bestaande uit het Java-, KNSM- en Borneo-eiland, Sporenburg en de Rietlanden. Voor dit gebied wordt dan een wachtlijst ingesteld.

's Avonds betaald parkeren
Tevens stelt het Dagelijks Bestuur voor het betaald parkeren tot 's avonds 24.00 uur ook te laten gelden op Sporenburg, Borneo-eiland en de Rietlanden. Voor het Java- en KNSM-eiland geldt al sinds april vorig jaar betaald parkeren tot 24.00 uur. En dat sorteert effect omdat het bijvoorbeeld voor bezoekers en bezitters van een tweede auto niet aantrekkelijk is geworden 's avonds op de eilanden te parkeren.

Extra parkeerplaatsen
Stadsdeel Zeeburg wil in het Oostelijk Havengebied nieuwe parkeervakken aanleggen, maar dat is slechts op een zeer beperkt aantal plekken mogelijk. In de openbare ruimte moet ook voldoende plaats zijn voor speelplekken, groen en voor andere verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers, vindt het Dagelijks Bestuur. Bij het gebouw Sphinx kunnen 25 extra parkeerplaatsen komen. Aan de noordkant van de KNSM-laan zou schuin geparkeerd kunnen worden om daar meer auto's een plaats te bieden. Deze mogelijkheid wordt nader onderzocht. Daarnaast wil het Dagelijks Bestuur dat de parkeergarage van winkelcentrum Brazilië ook in de avonduren open is.

Opschonen parkeervergunningen
Verder wil stadsdeel Zeeburg de reeds verleende parkeervergunningen controleren op rechtmatigheid. De vergunning wordt ingetrokken als blijkt dat een vergunninghouder geen recht meer heeft op zijn parkeervergunning, omdat hij bijvoorbeeld kan beschikken over een parkeergarage.

Besluitvorming
Over de voorstellen van het Dagelijks Bestuur neemt de stadsdeelraad een besluit tijdens zijn vergadering van 25 maart. De voorstellen worden eerst behandeld in de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer op 18 maart.

De voorstellen van het Dagelijks Bestuur liggen tot en met 17 maart ter inzage bij het Publiekscentrum in het stadsdeelkantoor. Voor informatie kunnen belanghebbenden contact opnemen met Hokon Hansen, stadsdeel Zeeburg, tel. (020) 608 07 55.

Zoekwoorden:

Deel: ' Parkeerdruk OHG Zeeburg moet omlaag '
Lees ook