Gemeente Rijswijkers- en Nieuwsberichten...
Parkeren met parkeerschijf op raadhuisplein Rijswijk
Rijswijk, 27 maart 2000

Om verkeersonveilige situaties op het parkeerterrein voor het gemeentehuis van Rijswijk te voorkomen en om de bezoeker van het gemeentehuis voldoende parkeergelegenheid te bieden, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot het instellen van een parkeerschijfzone voor het parkeerterrein. Met behulp van een parkeerschijf kan sinds vorige week maximaal twee uur worden geparkeerd op het plein. Het parkeren met een parkeerschijf is noodzakelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Steeds vaker deden zich op het parkeerterrein voor het gemeentehuis aan de Generaal Spoorlaan verkeersonveilige situaties voor. Zo werden regelmatig de doorgangen op het plein geblokkeerd doordat foutief werd geparkeerd. Dit kwam onder meer doordat het parkeerterrein steeds vaker door langparkeerders werd gebruikt. Men parkeerde bijvoorbeeld de auto op het plein en reisde per openbaar vervoer verder naar het werk elders in Rijswijk of de regio. Door de toegenomen parkeerdruk kwam de bereikbaarheid van het gemeentehuis door hulpverleningsdiensten in gevaar.
Naar verwachting zal een parkeerschijfzone de bezoekers van het stadhuis meer parkeergelegenheid bieden.
Gelijktijdig met de werkzaamheden tot het instellen van de parkeerschijfzone zijn op het midden van het plein de parkeervakken van een duidelijke belijning voorzien.
Het besluit van het college om het parkeerterrein te bestemmen tot een parkeerschijfzone is op 13 januari jl. in het huis aan huisblad Groot Rijswijk gepubliceerd. Aansluitend heeft het verkeersbesluit zes weken ter inzage gelegen bij de sectie communicatie in het gemeentehuis. Vorige week is de nieuwe parkeersituatie op het plein voor het gemeentehuis ingegaan.
Een parkeerschijf is tijdelijk te koop aan de receptiebalie in het gemeentehuis (kosten f 2,-).
Uiteraard is de schijf ook verkrijgbaar bij benzinestations en de ANWB.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Parkeren met parkeerschijf op raadhuisplein Rijswijk '
Lees ook