Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gebruik van embryos voor wetenschappelijk onderzoek toegestaan

De embryowet is vanmiddag aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet stelt voorwaarden en grenzen aan het gebruik van eicellen, zaadcellen en embryos. In de wet staat dat embryos die overblijven na een reageerbuisbevruchting gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

De embryowet geeft een antwoord op allerlei vragen die zijn ontstaan door de nieuwe voortplantingsgeneeskunde. De toepassingen van technieken als ivf en kunstmatige inseminatie leiden tot mogelijkheden die de samenleving voor nieuwe dilemmas stelt.

De Tweede Kamer had een jaar nodig om het wetsvoorstel te bestuderen. Al in september 2000 stuurde de regering het voorstel voor een embryowet naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is in de eerste week van oktober 2001 behandeld. De Tweede Kamer debatteerde vijftien uur lang met minister Borst.

De hoofdlijnen van de embryowet:


* De wet verbiedt een aantal handelingen die binnen onze samenleving als ethisch ontoelaatbaar worden geacht, zoals klonen, geslachtskeuze en het combineren van menselijke en dierlijke embryos.

* Eicellen, zaadcellen en embryos die niet, of niet meer, voor de eigen voortplanting worden gebruikt, mogen voor bepaalde andere doeleinden ter beschikking worden gesteld, namelijk: donatie, wetenschappelijk onderzoek en het in kweek brengen van embryonale stamcellen.

Aan het gebruik van deze doeleinden worden voorwaarden gesteld. Zo moet de man of vrouw van wie de zaadcellen of eicellen afkomstig zijn, of degene voor wie het embryo oorspronkelijk bedoeld was, altijd toestemming geven. In geval van wetenschappelijk onderzoek moet de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) altijd goedkeuring geven.

Embryowet - voorstel van wet 1. Embryowet - voorstel van wet Kamerstuk, 26-9-2000

Embryos Bill - brochure 2. Embryos Bill - brochure Folder, 26-9-2000

Embryowet - memorie van toelichting inzake het wetsvoorstel 3. Embryowet - memorie van toelichting inzake het wetsvoorstel Kamerstuk, 26-9-2000

Embryowet - nader rapport inzake het wetsvoorstel 4. Embryowet - nader rapport inzake het wetsvoorstel
Rapport, 26-9-2000

Centrale Commissie MensgebondenOnderzoek 5. Centrale Commissie MensgebondenOnderzoek
Externe link, 9-10-2001

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek houdt toezicht op al het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland

Deel: ' Parlement staat gebruik embryos voor onderzoek toe '
Lees ook