Eerste Kamer der Staten Generaal

Parlementaire delegatie bezoekt Aruba en de Nederlandse Antillen

dinsdag 11 maart 2003

Een parlementaire delegatie van leden van zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer brengt van 16 tot en met 28 maart a.s. een bezoek aan Aruba en de Nederlandse Antillen. Een onderdeel van het bezoek vormt de zogenaamde tripartite Contactplanbijeenkomst tussen Nederland, Aruba en de Nederlande Antillen.

De delegatie bestaat uit de volgende personen:

Eerste Kamer:

Mevrouw Roscam Abbing-Bos (VVD)
Mevrouw I.Y. Tan (PvdA)
De heer E. Schuurman (ChristenUnie)
De heer H. Hofstede (CDA)
Mevrouw E. Janssen (griffier)

Tweede Kamer:

De heer Th.C. de Graaf, voorzitter van de delegatie (D66) Mevrouw W.R.C. Sterk (CDA)
De heer A. Wolfsen (PvdA)
De heer J.A.W.J. Leerdam (PvdA)
De heer F.H.G. de Grave (VVD)
De heer G.P. van As (LPF)
Mevrouw W. van Gent (GroenLinks)
De heer B.J. van Bochove (CDA)
Mevrouw H. de Gier (griffier)

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Parlementaire delegatie bezoekt Aruba en Antillen '
Lees ook