---

Ministerie van Defensie---

foto: Aanbieding onderzoeksrapport Srebrenica (Peter Wiezoreck)

Parlementaire enquêtecommissie Srebrenica presenteert eindrapport

27-01-2003

De parlementaire enquêtecommissie Srebrenica van de Tweede Kamer, onder leiding van Bert Bakker, heeft maandag (27 januari) het eindrapport "Missie zonder vrede" van het onderzoek naar de gebeurtenissen rond de val van de Moslim-enclave Screbrenica in Bosnië aangeboden aan kamervoorzitter Frans Weisglas. Die sprak in zijn dankwoord de hoop uit dat na behandeling in de Tweede Kamer van het rapport definitief een bladzijde kan worden omgeslagen.

De commissie onderzocht het optreden van de Kamer, de Nederlandse regering en de ambtelijk en militair verantwoordelijken in de aanloop naar, tijdens, en na afloop van de gebeurtenissen in Srebrenica. Het onderzoek heeft tot doel de Kamer in staat te stellen een definitief politiek oordeel te vellen over dit optreden. Het onderzoek van de commissie Bakker dient ter aanvulling op de conclusies die door de Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen en door het NIOD zijn getrokken. De commissie startte op 11 november 2002 met haar verhoren.

De enquêtecommissie bestond behalve uit Bert Bakker (D66) uit de Tweede-Kamerleden Tineke Huizinga (CU), Bert Koenders (PvdA), Aart Mosterd (CDA), Fenna Vergeer (SP) Bibi de Vries (VVD) en Egbert Jan Groenink (LPF). (foto: Peter Wiezoreck)

Zoekwoorden:

Deel: ' Parlementaire enquêtecommissie Srebrenica presenteert eindrapport '
Lees ook