Psycho-medisch centrum Parnassia

Persbericht
---

Den Haag, 24 januari 2003

Parnassia, afdeling Angststoornissen krijgt 5 februari als eerste reguliere geestelijke gezondheidszorginstelling een KEMA-keurmerk!

Het kwaliteitssysteem dat ontwikkeld is verschaft openheid in de uitvoering van zorg aan cliënten. Tweeënhalf jaar geleden startte de afdeling het certificeringtraject volgens de Internationale Standard for Organisations (ISO 9001-2000). Parnassia toont met dit certificaat aan dat de belangrijkste processen zijn vastgelegd, dat de medewerkers handelen volgens de vastgestelde procedures en dat dit gecontroleerd is/wordt door een instantie als KEMA.

Kwaliteit van zorguitvoering nu vastgelegd Aanwezige kennis zat vaak in de hoofden van individuele personeelsleden. Voor de kwaliteit van zorguitvoering was de patiënt afhankelijk van de persoon die hij of zij voor zich had. In de praktijk was er een grote variatie in de kwaliteit van die uitvoering. Die variatie is nu beperkt doordat de beste manier van uitvoeren vastgelegd is in procedures en protocollen. Externe deskundigen hebben het traject de afgelopen tweeënhalf jaar begeleid bij het inzichtelijk maken van alle procedures. Nu de beste manier van werken is vastgelegd, kan het team veel eenvoudiger tot gerichte verbetering komen.

KEMA keurmerk voor de geestelijke gezondheidszorg: merkwaardige combinatie?

Op het eerste gezicht een merkwaardige combinatie: het KEMA keurmerk volgens de Internationale Standard for Organisations (ISO) voor een afdeling waar angststoornissen behandeld worden. ISO 9001-2000 brengen we gewoonlijk in verband met elektriciteit en techniek, niet met de geestelijke gezondheidszorg. Echter, door bewezen werkzame protocollen en elektronische therapievarianten (zoals het geval is bij de meeste angststoornissen) wordt inmiddels gesteld dat het van kwakzalverij getuigt daar niet optimaal gebruik van te maken. Immers, de patiënt loopt het risico onderbehandeld te blijven, terwijl tegelijkertijd de wachttijd voor andere cliënten nodeloos oploopt.

Waarom is er gekozen voor de ISO-norm?

Het kwaliteitssysteem toetst zichzelf voortdurend middels interne en externe audits (door KEMA): doen we ook echt wat we zeggen te doen? Voor het maken en in stand houden van het kwaliteitssysteem is het benoemen van een autonome kwaliteitscoördinator heel belangrijk. Een actief, uitnodigend beleid is voor klachten over dienstverlening van zowel cliënten als medewerkenden onmisbaar. Immers, elke klacht is in principe een gratis advies dat tot verbetering kan leiden. De ISO houdt toezicht op privacy, bijhouden van behandelplannen en dossiers.

Ook certificering voor andere afdelingen van Parnassia

Om de certificering binnen Parnassia een vervolg te laten krijgen is er inmiddels een training voor kwaliteitscoördinatoren van andere (sub)afdelingen gestart, met name op het gebied van kortdurende behandeling en van enkele specifieke doelgroepen.
---

Zoekwoorden:

Deel: ' Parnassia krijgt geestelijke gezondheidszorginstelling KEMA-keurmerk '
Lees ook