Nationaal Dubo Centrum

donderdag 6 juni 2002

Particulier opdrachtgeverschap een nichemarkt

In een onderzoek onder woonconsumenten geeft 73% aan graag zelf de buiten- en binnenkant van de woning te willen bepalen, maar slecht 6% heeft daar voldoende tijd voorover.

Om de strategie van een consumentgerichte benadering voor het particulier opdrachtgeverschap te bepalen heeft Amstelland Ontwikkeling een onderzoek laten uitvoeren onder ruim 3.500 woonconsumenten. De aanleiding van dit onderzoek is de ontwikkeling van een mondige en kritische consument met eigen, individuele woonwensen. Aangezien een aanbodgerichte benadering in de woningbouw niet meer past bij een dergelijke ontwikkeling, wilde Amstelland Ontwikkeling inzicht krijgen in de woonwensen van de verschillende doelgroepen om daarmee consumentgericht te kunnen bouwen.

Nichemarkt
Uit dit onderzoek bleek dat driekwart van de respondenten zelf de binnen- en buitenkant van de woning wil bepalen, maar daar weinig tijd en geld voor over te heeft. De helft van de respondenten wil hieraan niet meer dan twee uur per week besteden. Slechts 6% van de ondervraagden heeft er wel een behoorlijke hoeveelheid tijd en geld voor over. De uitkomst van de enquête is niet bemoedigend voor de ambitie van Volkshuisvesting om zo'n 30% van de nieuwbouw in 2005 in particulier opdrachtgeverschap te laten bouwen. Het particulier opdrachtgeverschap blijft zo een nichemarkt.

Traditionele architectuur
De ondervraagden zijn ook onderzocht naar architectonische voorkeur. De standaard woning met puntdak en garage (Vinex) en het klassieke (Amsterdamse) grachtenpand bleken met respectievelijk 34% en12% favoriet. Traditionele woningontwerpen zijn dus het populairst. De respondenten verwachten zelf dat woningen met een controversiële architectuur een negatief effect zou hebben op de waarde van hun naastgelegen eigen woning.

Voorkeur rand centrum en nieuwbouwwijken
40% van de woonconsumenten, die een nieuwe woning zouden zoeken, wil een woning bij de rand van het centrum en 20% geeft aan deze in een nieuwbouwwijk buiten de stad te zoeken. Slecht 17% kiest voor een dorp of een landelijke omgeving in de buurt van een dorp.

Een belangrijke vraag die uit het onderzoek naar voren komt, is hoe
-gezien de bevindingen- consumentgerichtheid is te combineren met duurzaamheid en kwaliteit. Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden (1.922 kB).

Deel: ' Particulier opdrachtgeverschap een nichemarkt '
Lees ook