Particuliere basisschool brengt Noordwijkse methode naar Rotterdam


ROTTERDAM, 20110527 -- In Rotterdam Hillegersberg start in augustus 2011 de particuliere basisschool Vredesteijn Rotterdam. Deze school gaat werken met De Noordwijkse Methode en is gebaseerd op de nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs en hersenontwikkeling. Uitgangspunt van de Noordwijkse Methode is dat een kind moet kunnen schitteren met zijn eigen talenten. Een school voor kinderen die meer kunnen en meer willen. Door toepassing van verschillende leervormen worden alle delen van de hersenen gestimuleerd en verlevendigd. Hiermee worden alle capaciteiten van de kinderen aangesproken en voorbereid op verdere ontplooiing.

Naast de vaste kennisonderdelen komen kinderen in aanraking met uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Het brede vak-aanbod bereidt hen voor op leven in een internationale samenleving. Aandacht voor elk kind met zijn persoonlijke manier van leren staat centraal.

Directeur S. Vos: "Op Vredesteijn Rotterdam verwerven kinderen niet alleen kennis, maar ontwikkelen ook inzicht en vaardigheden. ’s Ochtends geven we de basisvakken: taal, rekenen, Engels en les in sociale vaardigheden. ’s Middags werken de kinderen in ateliers met gespecialiseerde vakdocenten. Een breed scala van vakken komt hierbij aan de orde: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek, muziek, sport, kunst, theater, koken en vreemde talen. ICT en beweging zijn door het hele programma verweven. Deze methode leert de kinderen op een natuurlijke manier wie ze zelf zijn en hoe zij in hun eigen leven beslissingen kunnen nemen. Met hun rijke ervaring zijn zij klaar om in Nederland of daarbuiten naar de middelbare school van hun keuze te gaan."

Informatie.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie mailen naar:
info@vredesteijnrotterdam..nl
of bellen naar: 06 1644 5962,
of kijken op: http://www.vredesteijnrotterdam.nl


Deel: ' Particuliere basisschool brengt Noordwijkse methode naar Rotterdam '
Lees ook