Partij van de Arbeid


Partij van de Arbeid start serie toekomstdebatten op zondag

14 januari 1999 PvdA-voorlichting

De Partij van de Arbeid start in januari 1999 een programmacyclus onder de titel 'Gesprek van de toekomst'. De programma's hebben tot doel het openbare debat en de meningsvorming over een aantal ontwikkelingen die op middellange termijn spelen te voeren en de communicatie tussen de PvdA en netwerken in de samenleving te versterken. De uitkomsten worden aan de Tweede-Kamerfractie en het partijbestuur aangeboden.

Voor alle bijeenkomsten geldt een vaste formule waarvan de uitwerking per keer kan worden aangepast. De bijeenkomsten bestaan uit twee delen. In het eerste deel wordt een PvdA-politicus ondervraagd onder de aankondiging 'de ambitie van ...' over zijn of haar inhoudelijke agenda, idealen en ambities. Wanneer de actualiteit daar om vraagt zal hiervoor plaats worden ingeruimd. In het tweede gedeelte van het programma wordt onder de titel 'de toekomst van ...' de ontwikkeling op middellange termijn van een gekozen onderwerp besproken door deskundigen en politiek verantwoordelijken.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op zondag 24 januari 1999 van 14.30 uur tot 16.30 uur in Felix Meritis, Keizersgracht te Amsterdam. In het eerste deel ondervraagt Eberhard van der Laan Ad Melkert over zijn ambities. Hierin komt onder meer aan de orde wat Ad Melkert op de middellange termijn wil bereiken, wat hij tot dusver heeft gedaan om die ambitie te verwezenlijken, wat hij daar nog aan wil gaan doen en wat op korte termijn nodig is om de balans vast te houden tussen sterk en sociaal in het kabinetsbeleid.

Na de pauze staat de toekomst van het openbaar vervoer op de agenda. Dit onderdeel wordt geleid door Leonard Ornstein, journalist van Vrij Nederland. Deelnemers aan deze discussie zijn Tineke Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat , Rob van Gijzel, woordvoerder namens de Tweede-Kamerfractie op dit terrein, Ruth van Rossum, projectleider heroriëntatie openbaar personenvervoer bij de provincie Noord-Brabant, Didier van de Velde van de Erasmus Universiteit en de heer Kaper, directeur van HTM. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van Rover worden uitgenodigd.

De discussie vindt plaats aan de hand een toekomstscenario geschetst door Ruth van Rossum. De andere sprekers reageren op de gepresenteerde visie.
In deze discussie zullen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:

*de positie en de toekomst van de NS

*prijs versus toegankelijkheid in het openbaar vervoer
*van aanbod naar vraaggericht openbaar vervoer (nieuwe vervoers modaliteiten, vervoer van deur tot deur).

De tweede zondagmiddagbijeenkomst vindt plaats op zondag 28 februari in Maastricht.

Op het programma staan dan:

*de ambitie van Wim Kok

*de toekomst van de zorg.

Voor nadere informatie: Susan Baart 070-318 2697

Deel: ' Partij van de Arbeid start serie toekomstdebatten op zondag '
Lees ook