LIJST PIM FORTUYN

Partijbestuurder LPF trekt zich na 15 mei 2002 terug

Mededeling van het Partijbestuur, van de Lijst Pim Fortuyn:

De heer Peter Langendam heeft op 14 mei met het partijbestuur de reacties besproken die zijn interviews, met name in het Parool van 13 mei j.l., teweeg hebben gebracht.

Het was de bedoeling van dhr. Langendam om duidelijk te maken dat de scherpe verkiezingscampagne, allengs steeds haatdragender werd, en dat een sfeer ontstond waarin de kans op extremisme sterk toenam.

De dramatische manier waarop hijzelf een goede vriend verloor en de partij van zijn charismatisch leider werd beroofd, heeft diepe sporen achtergelaten. Tegen deze achtergrond heeft dhr. Langendam voorbeelden en bewoordingen gebezigd, die hij betreurt. De stelling dat met name genoemde politici van linkerzijde medeplichtig zouden zijn aan moord is volstrekt ongegrond. Hij distantieert zich daar met stelligheid van en biedt zijn excuses aan diegenen die zijn woorden aldus hebben opgevat.

Polarisatie in de politiek is een goede zaak, vooral als die gebaseerd is op inhoudelijkheid. Dat was bij Pim Fortuyn altijd het geval en dat maakte hem zo populair in de samenleving. Die polarisatie heeft echter inmiddels zeer negatieve vormen aangenomen en dhr. Langendam beseft dat hijzelf daarin een exponent is geweest. In het gewraakte Parool artikel, stelt hij nadrukkelijk dat hij niet de vlam in de pan wil.

Tegen deze achtergrond heeft dhr. Langendam het bestuur van de LPF medegedeeld dat de verkiezingen op 15 mei en de daaropvolgende regeringsperiode moeten worden gekenmerkt door een andere politiek, de politiek die Pim Fortuyn voor ogen stond, en niet door extreme polarisatie. Om die reden heeft hij besloten zich direct na de verkiezingen terug te trekken als partijvoorzitter van LPF en slechts op de achtergrond de partij blijft steunen.

Tevens heeft hij besloten om geen interviews meer te geven of verklaringen af te leggen opdat de aandacht niet langer wordt afgeleid van de hoofdpersoon waar het in LPF om draait, namelijk Pim Fortuyn.

Het bestuur heeft van het bovenstaande goede nota genomen en onderschrijft de verklaring geheel.

14 mei 02 13:50

Zoekwoorden:

Deel: ' Partijbestuurder Langendam LPF trekt zich na 15 mei 2002 terug '
Lees ook