Provincie Limburg

Partijen eens over aanpak toeristisch-recreatief verkeer Heuvelland

In goed overleg zijn Anya Nieuwierra van de VVV Zuid-Limburg, Jan Hoen van de Koninklijke Horeca Nederland en gedeputeerde Mat Vestjens van de Provincie het gisteren, dinsdag 18 juni 2002, eens geworden over de aanpak van het toeristisch recreatief verkeer in het Heuvelland. De bereikbaarheid van het gebied via de hoofdwegen zal worden verbeterd en de kwetsbare natuur zal waar mogelijk worden ontzien van gemotoriseerd verkeer. De directe en indirecte bereikbaarheid van alle bedrijven zal worden gegarandeerd.

In het gesprek zijn de resultaten overhandigd van een enquête die de VVV en Koninklijk Horeca Nederland gehouden hebben onder 435 ondernemers over het toeristisch recreatief verkeer in het Heuvelland. Geconcludeerd mag worden dat de ondernemers in meerderheid geen problemen hebben met de voorstellen van Provincie Limburg met betrekking tot het aanleggen van meer en betere parkeervoorzieningen, de verbetering van de informatieverstrekking over het toeristisch-recreatief verkeer, de maatregelen om de doorstroom van het verkeer te verbeteren en de verbeteringen van het openbaar vervoer. Volgens Koninklijk Horeca Nederland en de VVV is er echter géén draagvlak bij de ondernemers voor het afsluiten van wegen waar direct of indirect ondernemers aan liggen.

Provincie Limburg gaf tijdens het gesprek met de VVV aan dat ook Provincie Limburg de bereikbaarheid van bedrijven steeds heeft gegarandeerd en met de plannen alleen streeft naar een beter evenwicht tussen het beschermen van de kwetsbare natuur en een goede mobiliteit voor het Heuvelland. De Provincie Limburg gaf dan ook nog eens nadrukkelijk richting Koninklijk Horeca Nederland en de VVV aan dat er geen sprake zal zijn van het afsluiten van wegen in het Heuvelland waar ondernemers direct of indirect aan gevestigd zijn. De partijen hebben het tot nu gevolgde proces geëvalueerd en betreuren de ruis en onrust die is ontstaan na eerdere perspublicaties over de plannen in het Heuvelland. In tegenstelling tot die berichten is de Provincie nooit voornemens geweest om de bereikbaarheid van bedrijven in gevaar te brengen.

Gedeputeerde Vestjens heeft waardering voor de inzet waarop de KHN en de VVV op zijn gekomen voor de belangen van de ondernemers in het gebied. Koninklijk Horeca Nederland en de VVV zullen door Provincie Limburg over de verdere vervolgstappen geïnformeerd worden. De resultaten van de enquête worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve plannen. Na de verwerking van de reactie uit het portefeuillehoudersoverleg van de Heuvellandgemeenten op 26 juni, zal Gedeputeerde Staten daarna een besluit nemen over de plannen. De partijen verwachten met de plannen voor het toeristisch recreatief verkeer de kwaliteit van het Limburgse Heuvelland verder te verbeteren.
19-6-2002 17:08

Deel: ' Partijen eens over aanpak toeristisch-recreatief verkeer Heuvelland '
Lees ook