Millennium Platform


Persbericht: Partijen slaan handen ineen om millenniumprobleem op te lossen

Gezamenlijk persbericht: Millennium Platform, Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB Nederland.

Den Haag, 28 januari 1999

Partijen slaan handen ineen om millenniumprobleem op te lossen

Het Millennium Platform, Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB Nederland bieden de ondernemer millenniumadvies en daadwerkelijke hulp aan tegen gereduceerde kosten. Elke Kamer van Koophandel of branche-organisatie kan nu een 2000-adviseur in dienst nemen. Zij bieden ondernemers concrete hulp om het millenniumprobleem in hun eigen bedrijf aan te pakken. Verder kunnen ondernemers tegen lage kosten een quick scan laten uitvoeren, of een meer uitgebreide inventarisatie/analyse. Daarnaast is er de mogelijkheid voor elke branche om een millenniuminventarisatie te laten uitvoeren bij een voorbeeldbedrijf. Op die manier wordt er branche-specifieke informatie verzameld. De 2000-adviseurs en millenniumexperts die de verschillende werkzaamheden uitvoeren, komen allen uit de pool van experts van het Millennium Platform.

Uit onderzoek blijkt dat 92% van het MKB zich in een verregaande mate bewust is van het millenniumprobleem. De daadwerkelijke aanpak van het probleem loopt echter achter. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken heeft het Millennium Platform in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland daarom een 'Millenniumplan MKB' opgesteld.

Vier soorten experts
Het Millenniumplan MKB voorziet in vier profielen: n 2000-adviseurs bij Kamers van Koophandel; ondernemers kunnen bij deze adviseurs (telefonisch) advies inwinnen. De adviseurs verwijzen zo nodig naar andere bedrijven (die quick scans of inventarisaties analyses uitvoeren) of naar branche-organisaties; n 2000-adviseurs bij branche-organisaties; ook bij deze adviseurs kunnen ondernemers terecht voor (telefonisch) advies. Ook zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat leveranciers gezamenlijk worden aangeschreven of zorgen zij ervoor dat er een onderzoek wordt uitgevoerd bij een voorbeeldbedrijf;
n millenniumexperts die quick scans uitvoeren van twee tot vier uur; n millenniumexperts die analyses en inventarisaties uitvoeren van twee tot tien dagen.

Gereduceerde kosten
Het millenniumprobleem moet ook in het MKB tijdig worden opgelost, dus moet er grootschalig gebruik worden gemaakt van deze dienstverlening. De ondernemer krijgt daarom de mogelijkheid onderzoeken tegen gereduceerde kosten te laten uitvoeren. Een quick scan kost ongeveer drie tot vijfhonderd gulden. De kosten voor een analyse/inventarisatie zullen duizend gulden per dag bedragen. Door een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken blijven ook de kosten voor de 2000-adviseurs bij de Kamers van Koophandel evenals de 2000-adviseurs en de pilot-onderzoeken bij branche-organisaties beperkt.

===

Meer informatie voor de pers:
Millennium Platform, Max Kerremans, Jint Wuite, 070 311 09 41 Ministerie van Economische Zaken, Luuc van Zijp, 070 379 61 17 VNO-NCW, Maarten Lörtzer, 070 349 01 70
MKB Nederland, Ton Ravesloot, 015 219 12 12Deel: ' Partijen gaan millenniumprobleem samen te lijf '
Lees ook