Nieuw-Vlaamse Alliantie

Partijpolitiek verziekte Sabena (30/05/02)

In de Parlementaire Onderzoekscommissie-Sabena stelden financiële experts een grondige studie van de boekhouding van Sabena voor. De commissie ondervraagt thans leden van het middenkader en het management van Sabena om in een volgende fase de leden van de raad van bestuur en de politieke verantwoordelijken te kunnen horen.

Het verhoor van de gewezen managers leverde alvast interessante gegevens op.

Op vraag van commissielid Karel VAN HOOREBEKE (N-VA) getuigde een gewezen Sabena-manager dat de gebrekkige communicatie tussen het directiecomité, bestaande uit professionele managers, en de raad van bestuur, partijpolitiek samengesteld, een nefaste invloed had op de besluitvorming binnen Sabena.

Onder meer bij de hernieuwing van de vloot adviseerde het directiecomité de aankoop van Boeing-vliegtuigen. Onder druk van Swissair, legde de raad van bestuur dit advies naast zich neer en besloot tot de aankoop van Airbus-toestellen, ondanks de aanzienlijke meerkost waarvan nu wordt aangenomen dat deze heeft bijgedragen tot het faillissement van Sabena.

Ook andere gewezen managers benadrukten dat de partijpolitieke leden van de raad van bestuur geen of slechts een beperkte ervaring hadden in de luchtvaart. De regering wou af van Sabena en liet het lastige dossier volledig over aan Swissair. De leden van de raad van bestuur beleden een blind, naïef, vertrouwen in Swissair.

Spijts de mooie paars-groene beloftes over depolitisering, illustreert het Sabena-debacle opnieuw de nefaste gevolgen van de partijpolitieke samenstelling van bestuursorganen. Het Sabena-personeel werd het slachtoffer van jarenlang wanbeheer te wijten aan partijpolitieke belangen, wars van elk professionalisme of bestuursvisie.

De N-VA dringt er bij de meerderheidspartijen op aan dat eindelijk het federaal regeerakkoord inzake depolitisering wordt uitgevoerd. Zodat dezelfde fouten zich niet steeds blijven herhalen. De link naar de NMBS ligt voor de hand: indien de regering verder gaat op de ingeslagen weg van partijpolitieke benoemingen ligt eenzelfde debacle in het verschiet.

Auteur:
Kamerfractie
Karel Van Hoorebeke, Volksvertegenwoordiger N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Partijpolitiek verziekte Sabena in Belgie '
Lees ook