CDA

Zaterdag 8 juni a.s. Partijraad in Utrecht

Zaterdag 8 juni a.s. vindt in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht de CDA-Partijraad plaats. Tijdens deze Partijraad, de eerste grote partijbijeenkomst na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei jl., zullen fractievoorzitter Jan Peter Balkenende en partijvoorzitter Bert de Vries een toespraak houden. Tevens zullen de kandidaat-partijvoorzitters Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart en Jan Krapels zich presenteren.

De CDA-Partijraad begint s ochtends om 10.00 uur met een huishoudelijk deel. Daarna zijn er tussen 11.30 uur en 12.45 uur drie deelsessies over het Jaarthema "De andere aanpak". In het politieke seizoen 2002-2003 staat voor het CDA het jaarthema De andere aanpak - Naar een regionaal en Europees beleid inzake onderwijs, integratie en democratie - centraal. Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen in 2003 en de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2004 zal aandacht besteed worden aan de uitwerking op Europees en regionaal/provinciaal niveau van de andere aanpak op de terreinen onderwijs, integratie en democratie.

De drie deelsessies gaan over de subthemas onderwijs, integratie en democratie

Tevens is er in het ochtendprogramma een deelsessie over de Europese Conventie en een bijeenkomst met nieuwe leden.

Na de lunch begint om 13.45 uur het middaggedeelte met een meditatief moment dat wordt verzorgd door het nieuwe Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier. Vervolgens spreekt CDA-voorzitter Bert de Vries de aanwezigen toe.

Tijdens de politieke rondblik worden actuele politieke themas besproken, waarna onder leiding van Rene Paas de voorzitterskandidaten Jan Krapels en Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart zich zullen presenteren. Alle leden van het CDA zullen in het najaar in een schriftelijke ledenraadpleging hun stem kunnen uitbrengen op een van beide kandidaten. De uitslag wordt op het Congres van 2 november a.s. bekendgemaakt.

In het middaggedeelte wordt verder afscheid genomen van de na 15 mei vertrokken Tweede Kamerleden, de afgetreden Partijbestuursleden en CDJA-voorzitter Loek Schueler. Haar opvolger Pim Walenkamp wordt geïntroduceerd.

De Partijraad wordt om circa 16.15 uur afgesloten met een toespraak van fractievoorzitter Jan Peter Balkenende.

Het volledige, uitgewerkte programma van de Partijraad kunt u hier vinden.

Deel: ' Partijraad CDA in Utrecht '
Lees ook