CDA

Den Haag, 19 april 1999

Partijraad kiest uit twee kandidaten nieuwe vice voorzitter

Het Partijbestuur heeft hedenavond besloten zowel C.C. (Conny) Kerkhof-Mos (55) als J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart (37) voor te dragen voor het eerste vice voorzitterschap van het CDA. De Partijraad kiest op 5 juni a.s. de nieuwe vice voorzitter. De eerste vice voorzitter volgt Tineke Lodders-Elfferich op die binnenkort lid wordt van de Eerste Kamer.

Conny Kerkhof-Mos (55) is wethouder Financiën, Economische Zaken, Grondbedrijf, Projectontwikkeling en Toerisme, en tevens loco burgemeester in de gemeente Roosendaal (Brabant). Zij is lid van de gemeenteraad in Roosendaal sinds 1980. Van 1982 tot 1991 was zij CDA-fractievoorzitter; vanaf 1991 is zij wethouder. Verder is zij lid van het Dagelijks Bestuur Hoogheemraadschap West Brabant. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (37) is burgemeester van Schipluiden (Zuid-Holland). Zij is onder meer lid van het landelijk bestuur van IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie), en lid van het bestuur Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Eerder was zij wethouder en fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Almere, voorzitter van de CDA-Programcommissie Zuid-Holland en voorzitter van het CDJA-Zuid-Holland.

Het Partijbestuur heeft tevens besloten drs. J.J.L.M. (Koos) Janssen (43) te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur. De heer Janssen is voorzitter van de Provinciale Afdeling Utrecht en lid van het Partijbestuur. In het dagelijks leven is hij burgemeester van Bunnik. De heer Janssen volgt H.L. (Henk) Tiesinga op wiens statutaire zittingstermijn is verstreken.

Het Dagelijks Bestuur heeft tenslotte besloten met ingang van 21 april a.s. drs. J.J. (John) Luijten (51) aan te stellen als interim-directeur van het partijbureau, tot 1 september a.s.. De huidige directeur, drs. G.H. (Gert) Groenendijk, heeft met ingang van 1 mei aanstaande een nieuwe functie aanvaard; hij wordt economisch directeur van het Legermuseum te Delft. De heer Luijten is organisatie-ontwikkelingsadviseur bij het N.P.I. te Zeist. Hij was van 1992 tot 1998 wethouder Welzijn, Sport, Gezondheid, Sport en Recreatie in de gemeente Den Haag.

Deel: ' Partijraad CDA kiest nieuwe vice voorzitter '
Lees ook