VVD

Partijraadsvergadering 23 januari 1999

Op 23 januari 1999 vindt een partijraadsvergadering plaats in ’t Spant aan de dr. A. Kuijperlaan 3 te Bussum, telefoon: 035-693 32 54. Aanvang 10.30 uur.

Deze partijraadsvergadering staat geheel in het teken van de behandeling van en de advisering op hoofdlijnen over het concept ELDR-verkiezingsprogramma. De opmerkingen en de adviezen van de partijraad worden meegegeven aan de VVD-delegatie, o.l.v. de internationaal secretaris Zsolt Szabo, voor het ELDR-congres dat in Berlijn wordt gehouden van 28 tot 30 april 1999. Daar wordt het programma vastgesteld.

Het programma luidt als volgt:

1. Opening door de voorzitter, de heer drs. W.K. Hoekzema

1. Mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Korte toelichtingen op het concept ELDR-verkiezingsprogramma door:

* de heer dr. K. Groenveld

* de heer dr. W.F. van Eekelen

* de heer drs. F.W. Weisglas

* de heer mr. J.G.C. Wiebenga

1. Discussie over het concept ELDR-verkiezingsprogramma

2. Afsluiting door de heer mr. J.G.C. Wiebenga, beoogd lijsttrekker EP

3. Rondvraag en sluiting.

Een aanmeldingsbon voor de lunch vindt u op de laatste pagina van dit Thorbeckehuis Nieuws.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mathieu Borsboom, tel:

070-361 30 31

Zoekwoorden:

Deel: ' Partijraadsvergadering VVD in Bussum '
Lees ook