CDA

: Nieuws : Partijvoorzitter Van Rij: CDA klaar om te regeren

Partijvoorzitter Van Rij: CDA klaar om te regeren

Den Haag, 6 mei 1999

Volgens CDA-voorzitter Van Rij is het CDA klaar om te regeren. Indien op het CDA een beroep wordt gedaan om ook landelijk te regeren, dan zijn wij daar klaar voor. Voor iedere post hebben wij tenminste twee zoniet drie alternatieven. Wij kunnen putten uit alle geledingen van de samenleving, uit alle disciplines, uit alle regios, uit alle generaties. Dit zegt CDA-partijvoorzitter Van Rij hedenavond tijdens een spreekbeurt in Dordrecht. (Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht, aanvang 20.00 uur)

Van Rij heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van de formatie van het tweede kabinet- Kok. Hij trekt daaruit een aantal conclusies:

een kandidaat-bewindspersoon moet over aantoonbare deskundigheid beschikken op het departementale beleidsterrein. Dus een macro-econoom of een ondernemer op Economische Zaken en geen juf op Verkeer en Waterstaat;

een kandidaat-bewindspersoon moet over aantoonbare managementkwaliteiten beschikken;

een kandidaat-bewindspersoon moet zich realiseren dat in beginsel acht jaar dezelfde post bekleed wordt. Dus niet na vier jaar wisselen. () Langer dan acht jaar is menselijkerwijs bijna niet vol te houden (fysiek) en leidt tot vervreemdingsverschijnselen;

een kandidaat-bewindspersoon zou de bereidheid moeten uitspreken om een cursus politiek management te volgen. Daartoe zouden Nederlandse politieke partijen een initiatief kunnen ontwikkelen om met een Nederlandse universiteit of met Insead of Harvard een apart curriculum te ontwikkelen;

Van Rij vindt het onbegrijpelijk hoe knullig in Nederland bewindslieden worden geworven. En dan te bedenken dat het om de Raad van Bestuur van de N.V. Nederland gaat.

Deel: ' Partijvoorzitter Van Rij CDA klaar om te regeren '
Lees ook