Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 19 januari 2000

Partycateraars verenigen zich!

WOERDEN - 19 januari 2000. Brancheproblemen worden door de Nederlandse partycateraars gezamenlijk aangepakt . Mede op initiatief van Koninklijk Horeca Nederland is daarvoor een platform opgericht. Reeds 70 partycateraars hebben zich al aangemeld. De Nederlandse partycateraars hebben hun eigen specifieke brancheproblemen zoals CAO, hygiënecode en overheidsmaatregelen. Daarnaast gaat het platform aan de slag om de markt van de partycateraars beter in kaart te brengen: hoeveel partycateraars zijn er precies, wat is hun kostenstructuur, wat is hun gemiddelde omzet, hoeveel mensen zijn er werkzaam in de partycatering? Deze gegevens zijn nu onvoldoende bekend.

Waarom een platform partycatering?

Om collectief de belangen te behartigen van partycateraars, om antwoord te geven op kansen en bedreigingen, ze te herkennen en te benutten. Om een sociaal- en kennisplatform aan leden te bieden. En het versterken van het imago van de partycatering op de Nederlandse markt.

Wat is partycatering?

Partycatering is het aannemen, organiseren en uitvoeren (alleen of met derden) van evenementen. De nadruk ligt hierbij op cateringactiviteiten (serveren van eet- en drinkwaren) in niet primair voor dat doel ingerichte locaties.

Wat willen we bereiken?

Binnen één jaar inzicht verschaffen in wat partycateraars bindt en hoe dit vanuit het landelijk platform uitgedragen kan worden aan de belanghebbende partijen.

Hoe willen we dat bereiken?

Een aantal werkgroepen gaat zich toeleggen op het in kaart brengen van de specifieke kansen, bedreigingen en andere overkoepelende thema's. De volgende aandachtsvelden worden daarbij onderscheiden:

Personeel & opleiding
Overheidsmaatregelen
CAO
Hygiënecode
Alliantie van partycateraars.

De Hoge Hotelschool Maastricht heeft haar medewerking toegezegd om deze werkgroepen te ondersteunen bij het in kaart brengen van specifieke aandachtsgebieden.

Voorlopig bestuur

Er is een voorlopig bestuur samengesteld. Het platform partycatering is voorlopig één jaar ingebed in de sector Restaurants van Koninklijk Horeca Nederland. In het najaar 2000 zal er een Algemene Vergadering worden gehouden voor alle partycateraars in Nederland. Op basis van het verslag van het afgelopen jaar zal men beslissen of het platform wordt voortgezet.

Voor meer informatie

Het Platform Partycatering is te bereiken via de secretaris de heer H. Heeres, Postbus 566, 3440 AN Woerden. Telefoonnummer 0348 489465 of per fax 0348 4894946.

www.horeca.org
Koninklijk Horeca Nederland Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf

Deel: ' Partycateraars pakken gezamenlijk brancheproblemen aan '
Lees ook