Gemeente Gent

P a s s e - P a r t o u t : s p e l c i r c u i t r o n d k i n d e r r e c h t e n i n h e t V r e d e s h u i s

Tien jaar kinderrechten

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bestaat 10 jaar. Althans de ondertekening van dit mondiaal charter in het VN-hoofdkwartier in New-York. Het Verdrag is te weinig gekend en wordt zowel in het Noorden als in het Zuiden te vaak geschonden. Bovendien, om van rechten te genieten is het belangrijk ze te kennen, er mee om te kunnen gaan.

Samenwerking

Vandaar dat het Vredeshuis en de Dienst Noord-Zuidsamenwerking met een origineel en aangepast educatief aanbod op de proppen komen. Zij zetten hiermee het jaar 2000 ambitieus in. Immers, met steun van het Staatssecretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Stadsbestuur ambieert Passe-Partout tijdens de komende maanden niets minder dan uit te groeien tot het toonaangevende spelcircuit in zijn soort voor gans Vlaanderen.

Detective-spel

Passe-Partout wil op een bescheiden en speelse wijze een aanzet vormen om het thema kinderrechten uit te diepen. Het spiksplinternieuw concept biedt zich aan als een spannend detectivespel. Hierbij ontdekken jongeren op een interactieve en creatieve wijze dat ze rechten hebben, maar ook dat deze rechten kunnen worden geschonden.

Doelgroep

Passe-Partout richt zich tot alle 10 à 15-jarigen, in groepen van 12 tot 40 deelnemers. Op te merken valt dat Passe-Partout zich hierbij niet enkel tot scholen richt. Het spelcircuit is ook uitermate geschikt voor jeugdbewegingen, vakantiewerkingen, internaten en dergelijke meer. De deelname is volledig gratis, en kan bovendien op elk moment van de dag plaatsvinden, ongeacht of het om een week- of weekenddag gaat!

Verjaardag

Nieuw bij Passe-Partout is de verjaardagsformule. Jongeren tussen 10 en 15 jaar kunnen in het Vredeshuis hun verjaardagspasse-partout organiseren. Wel zijn er enkele vereisten: jarig zijn, minstens twaalf collegas optrommelen, zin hebben in een leuk en educatief spel en het Vredeshuis minstens enkele dagen op voorhand telefoneren voor de afspraken (uren en vieruurtjes). Moeilijk is anders. Ook de ouders hebben het recht hun kroost te vergezellen.

Opening

Voor de scholen ging Passe-Partout reeds van start op maandag 10 januari 2000. De plechtige opening is voorzien op vrijdag 28 januari om 20 uur. Die avond biedt ongetwijfeld een unieke gelegenheid om alle bezoekers een blik àchter de schermen van Passe-Partout te gunnen. Hierbij is iedereen alvast van harte uitgenodigd. Staan op het programma: een woordje, een natje en een streepje muziek.

Praktisch

De doelgroep: 10- tot 15-jarigen (school: derde graad lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs - ook blo & buso).

Groepen: van minimum 12 tot 40 personen

Periode: maandag 10 januari tot en met woensdag 31 mei 2000

Duur: 60 à 70 minuten

Prijs: gratis, inclusief professionele begeleiding!

Inschrijvingen (verplicht) en informatie:

Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent, tel. (09)233 42 95, fax (09)225 73 79,

e-mail noord.zuid@gent.be.

Deel: ' Passe-Partout spellen rond kinderrechten in Vredeshuis Gent '
Lees ook