Kröller-Müller Museum


Persbericht

september 2001
Aan de kunstredactie

Passie voor avant-garde

de collectie Visser - deel van het
Kröller-Müller Museum

Van 29 september tot en met 4 november 2001

De collectie Visser is een vertrouwd begrip binnen het Köller-Müller Museum.

Ruim dertig jaar is deze verzameling in wisselende vormen hier 'kind aan huis' en even zo lang is het museum getuige geweest van de passie waarmee de Vissers hun weg zochten in de wereld van de avant-garde kunst.

Regelmatig werden delen van de collectie voor kortere of langere tijd in het museum ondergebracht en tentoongesteld. De kleine en soms ook grotere opstellingen, al of niet in combinatie met de museumcollectie, dienden als try-out. Voor de Vissers was het om een werk direct en met volle overtuiging te genieten, of om het nog eens opnieuw in overweging te nemen; het Kröller-Müller Museum toetste de werken op hun betekenis voor de overige collectie.

De uitkomst van dit wederzijdse avontuur is een definitieve huisvesting van het leeuwendeel van de collectie Visser in het Kröller-Müller Museum. Om dit te vieren is de tentoonstelling Passie voor avant-garde samengesteld. De tentoonstelling is een eerbetoon aan deze omvangrijke en inmiddels internationaal vermaarde collectie avant-garde kunst.

De collectie ontleent haar rijkdom o.a. aan de diverse accenten die zij bevat.

In de eerste plaats zijn dat de werken van enkele kunstenaars uit de jaren zestig: Lucio Fontana, Piero Manzoni en Christo.

De tweede groep en een belangrijke kern van de verzameling zijn werken van kunstenaars van minimal art en omgeving: Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt, Robert Morris, Robert Smithson, Walter De Maria en Ellsworth Kelly. Daarnaast zijn er goepen werken van enkele meer conceptueel werkende kunstenaars: Marcel Broodthaers, Stanley Brouwn, Daniel Buren, Hanne Darboven, Jan Dibbets, Hamish Fulton, Gilbert & George, Jenny Holzer, Joseph Kosuth, Richard Long, Maria Nordman en Lawrence Weiner.

Nederlandse kunstenaars hebben een relatief bescheiden aandeel in de verzameling, met uitzondering van Carel Visser.

Apart staan Anselm Kiefer, A.R. Penck en Sigmar Polke. In de jaren negentig heeft de aankoop van werken van deze kunstenaars de toekomstperspectieven van het museum een nieuwe impuls gegeven.

De bevestiging hiervan is de meest recente aankoop: twintig fascinerende werken van Kiefer, schilderijen, tekeningen, werken met lood en sculpturen. Deze imposante aankoop uit de collectie Visser werd mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Vereniging Rembrandt.

De collectie is in stappen van de verzamelaars Visser gekocht. De jarenlange en vruchtbare relatie is begonnen onder het directoraat van Rudi Oxenaar (1963-1990) en voortgezet door de huidige directeur Evert van Straaten.

De collectie is beschreven in een tweedelige catalogus getiteld 'The Collection Visser at the Kröller-Müller Museum'. Deel 1 is in juni 2000 verschenen, een supplement is er onlangs aan toegevoegd. Deze Engelstalige catalogus is geschreven door Paula van den Bosch, met inleidende artikelen van Evert van Straaten, Annie De Decker en Carel Blotkamp. De inleidende artikelen zijn zowel in het Engels als in het Nederlands opgenomen. De vormgeving is verzorgd door gebr. Silvestri, Amsterdam. De publicatie is een uitgave van de Stichting Kröller-Müller Museum en verkrijgbaar in de museumwinkel. (ISBN 90-74453-22-8)


---

Informatie: Sylvia Gentenaar

T : 0318 596152

e-mail: sylvia@kmm.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Passie voor avant-garde in Kröller-Müller Museum '
Lees ook