Trimbos Instituut

Nieuwsflits

8|01 Nummer 8, 31 augustus 2001

Passie voor preventie loont!

Op 27 september vindt in De Eenhoorn in Amersfoort de jaarlijkse conferentie voor de GGZ- en verslavingspreventie plaats. Het thema Passie voor preventie loont! weerspiegelt de keuze van de organisatoren, LOP/LSP en ZonMw, om aandacht te besteden aan zowel de inhoudelijke als de beleidsmatige aspecten van het preventiewerk. De conferentie biedt directieleden, preventiehoofden, beleidsfunctionarissen, onderzoekers én preventiewerkers de gelegenheid de stelling `Passie voor preventie loont!' kritisch tegen het licht te houden. Tijdens het plenaire ochtendprogramma zal onder andere Mark Greenberg van de Pennsylvania State University ingaan op de relatie tussen preventie en onderzoek. 's Morgens worden ook de eerste exemplaren van de gids GGZ- en verslavingspreventie 2001 uitgereikt aan Fer Haak, bestuurslid van GGZ Nederland en Martijn Planken, preventiewerker in Zeeland. Beiden geven een korte reactie op de inhoud van de gids.
In de middag kent de conferentie twee sporen. In het programma voor directies en beleidsmakers wordt ingegaan op de inhoudelijke, beleidsmatige en financiële overwegingen die een rol spelen bij de besluitvorming over de inzet van personeel en middelen voor preventie. Een viertal workshops biedt inhoudelijk betrokkenen de gelegenheid in te gaan op de onderwerpen zoals de voor- en nadelen van standaardisering van interventie, de resultaten van interventies op het terrein van arbeid en sociale psychiatrie en de relatie tussen onderzoek en preventiewerk.
Voor Informatie en aanmelding: Kati Dobos, Trimbos-instituut, tel: (030) 297 11 45, fax: (030) 297 11 11,
E-mail: kdobos@trimbos.nl.

* Kati Dobos (030) 297 11 00

Deel: ' Passie voor preventie loont '
Lees ook