Productschap Vis


3 oktober 2001:

De heer Pastoor waarnemend algemeen secretaris Productschap Vis

Rijswijk, Per 1 oktober jl. heeft de heer drs H.G. van der Bend wegens gezondheidsproblemen zijn functie als algemeen secretaris van het Productschap Vis moeten neerleggen. De heer van der Bend zal wel aan het productschap verbonden blijven, en belast worden met specifieke projecten.
Het bestuur heeft de heer drs. G. Pastoor, thans adjunct-secretaris, benoemd tot waarnemend algemeen secretaris.
De heer Pastoor had eerder al te kennen gegeven van werkkring te gaan veranderen. Afgesproken is dat hij voorlopig als waarnemend algemeen secretaris zal fungeren, in afwachting van de invulling van de thans ontstane vacature.

Zoekwoorden:

Deel: ' Pastoor waarnemend algemeen secretaris Productschap Vis '
Lees ook