Gemeente Deventer

Pastor H.G.M. Limbeek heeft zondag van burgemeester J. van Lidth de Jeude de Deventer Stadspenning ontvangen vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de parochianen van de Rooms-Katholieke Kerken in Deventer in het algemeen en zijn persoonlijke inzet en betrokkenheid in het bijzonder. Pastor Limbeek is op 23 juni 1961 tot priester gewijd. Hij is sinds 1982 Pastor van de Heilige Johannes Vianneyparochie, de Heilig Hartparochie en de Maria Koninginparochie en moderator van de Heilige Lebuïnusparochie.

Deel: ' Pastor Limbeek ontvangt Stadspenning Deventer '
Lees ook