Gemeente Enschede

PATHMOSHAL BUITEN GEBRUIK WEGENS LEGIONELLA

Enschede, 14 juli 1999

Gezien de actualiteit van de legionella-bacterie heeft de gemeente Enschede in overleg met de Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) een aantal sportaccommodaties laten onderzoeken. Resultaat daarvan was dat in het douchewater van de Pathmoshal de legionellabacterie is aangetroffen. De WMO heeft geadviseerd de warmwaterinstallatie buiten gebruik te stellen. In overleg met de gebruikers biedt de gemeente in de komende periode een andere accommodatie aan. De installatie van de Pathmoshal zal per direct worden aangepast, waarna opnieuw watermonsters worden genomen. Bij de uitslag bacterievrij wordt de hal weer in gebruik gegeven.

Mensen die korter dan 10 dagen geleden in de Pathmoshal gedoucht hebben en die verontrustende griepverschijnselen bij zichzelf constateren wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts. De huisartsen zijn hierover inmiddels geïnformeerd door de GGD. Wie langer dan 10 dagen geleden gebruik heeft gemaakt van de douches van de Pathmoshal en geen klachten heeft hoeft zich niet ongerust te maken en dus ook niet naar de huisarts te gaan.

Ook van alle andere gemeentelijke sportaccommodaties wordt de warmwaterinstallatie bemonsterd en gecontroleerd op vormen van de legionella-bacterie. Zodra ingrijpen of buiten gebruikstelling noodzakelijk is zal hiervan melding worden gemaakt.

Vandaag nog zal de gemeente alle sportverenigingen schriftelijk op de hoogte stellen. Voor het publiek zijn vanaf vandaag bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, lokatie Van Deinselaan 34, aan de receptie gratis folders verkrijbaar met daarin algemene informatie over de legionella bacterie.

Deel: ' Pathmoshal Enschede buiten gebruik wegens legionella '
Lees ook