Amsterdam Oud Zuid

Beeld voor Carel Willink Nieuwsdatum: 24-Feb-2000

Vrijdag 3 maart 2000 om 16.00 uur onthult burgemeester S. Patijn het borstbeeld van de schilder Carel Willink op de hoek van de Ruysdaelkade en de Stadhouderskade.

Na afloop van de onthulling zal er in de Hogeschool van Amsterdam aan de Stadhouderskade 55 een receptie plaatsvinden. Bij deze gelegenheid zal ook het plantsoen waar het beeld komt te staan worden omgedoopt tot Carel Willinkplantsoen.

Op 7 maart 1900 werd de schilder Carel Willink geboren. Om de 100ste geboortedag van de schilder luister bij te zetten, heeft een aantal bewoners van de Ruysdaelkade het plan opgevat het plantsoen op de hoek van de Ruysdaelkade en de Stadhouderskade naar de beroemde schilder te vernoemen. Willink woonde en werkte immers vanaf 1935 aan de Ruysdaelkade nummer 15. De bewoners hebben dit plan voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel en vorig jaar is van de straatnamencommissie van de Gemeente Amsterdam toestemming verkregen het plantsoen naar de schilder te vernoemen.

De bewoners hebben bovendien de weduwe van Willink, de kunstenares Sylvia Willink-Quiël, bereid gevonden een door haar vervaardigd borstbeeld van Carel Willink beschikbaar te stellen. Dit borstbeeld is in opdracht van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid geplaatst

Feestelijke start autodate groot succes Nieuwsdatum: 23-Feb-2000

Op zaterdag 19 februari gaf wethouder Richard Ronteltap op het Gerard Douplein de feestelijke aftrap voor het autodate project in de Noord-Pijp.
Dit gebeurde door de verloting van gratis autodate-abonnementen . Bewoners van de Noord-Pijp hadden een paar dagen van te voren een folder met een lotingskaart gekregen. Om de actie nog een extra onder de aandacht te brengen, reed op de dag zelf een feestelijke stoet van auto-date autos door de straten.

Een tapdanser en een flamencodanseres vergezelden de stoet. Artiesten van theatergroep Extender deelden lotingskaarten uit aan omstanders.

Om 14.00 uur trok Richard Ronteltap uit de ruim 200 binnengekomen kaarten, drie winnaars van een gratis abonnement van drie maanden. De winnaars werden met de autodate-autos naar huis gebracht.

Wat is autodate?
Autodate is een systeem van gedeeld autogebruik, waarbij mensen tegen een relatief laag tarief de beschikking hebben over een auto zonder er een te bezitten. Het is bedoeld voor mensen die de auto niet dagelijks nodig hebben.

Het stadsdeel heeft een overeenkomst gesloten met drie bedrijven, die elk een eigen vorm van gedeeld autogebruik aanbieden: AutoDelen, Diks Autodate en Green-wheels.
Het stadsdeel heeft deze drie organisaties in totaal negen standplaatsen gratis ter beschikking gesteld.

Waarom autodate?
Het stadsdeel wil het gebruik van autodaten stimuleren om daarmee de parkeerdruk in de Noord-Pijp tegen te gaan. Met de weinige parkeerruimte die er in de Noord-Pijp is, moet zorgvuldig worden omgesprongen. Dat is een van de redenen, dat de raad ak-koord ging met een voorstel om daar het autodaten te stimuleren.

Bij het stadsdeelkantoor is een folder over autodate te verkrijgen. Voor algemene informatie over autodate: Stichting voor Gedeeld Autogebruik: 0900 - 899 1196.

Lunchconcert op donderdag 2 maart 2000 Nieuwsdatum: 23-Feb-2000

Tussen de middag er even tussenuit en genieten van klassieke muziek? Dat kan elke eerste donderdag van de maand in de raadzaal van kantoor Koninginneweg 1. Donderdag 2 maart is er weer een lunchconcert van
12.30- 13.20 uur.
Uitgevoerd worden PIANODUO REGATTA. Uitvoerenden: Siebert Nix & Elles van der Heiden, piano.

De concerten zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Deze lunchpauzeconcerten worden mogelijk gemaakt door Lunchpauzeconcerten Amsterdam Zuid met medewerking van Stadsdeel Oud Zuid. Verdere informatie over het programma is te verkrijgen bij de informatiecentra van kantoor Koninginneweg 1.

Vergunningen Nieuwsdatum: 23-Feb-2000

Aangevraagde en verstrekte vergunningen.
Vergunningen
Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel PRINS HENDRIKLAAN 47 voor het maken van een dakterras en een dakopbouw (51-00-0033)

- Voor het perceel VAN BAERLESTRAAT 116 voor het veranderen van de kelder en beganegrondverdieping met behoud van bestemming daarvan tot winkelruimte; het aanbrengen van een trap tegen de voorgevel (51-00-0034)

- Voor het perceel SLOTERKADE 180 HS voor de omzetting van een onderdoorgang tot de woning (51-00-0036)

- Voor het perceel VAN EEGHENSTRAAT 75 voor het veranderen van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning; het aanbrengen van een bordes en tuintrap aan de achterzijde van het gebouw (51-00-0037)

- Voor het perceel GENERAAL VETTERSTRAAT 71 EN 49 voor het oprichten van een gebouw op het terrein vrijgekomen na sloop met bestemming daarvan tot bedrijfshal met behorende showroom en kantoren (51-00-0038)

- Voor het perceel CORNELIS SCHUYTSTRAAT 39-43 voor het veranderen en vergroten van de beganegrondverdieping en de kelderverdieping met behoud van bestemming daarvan tot winkelruimte (51-00-0039)
- Voor het perceel VAN BREESTRAAT 185 voor het veranderen en vergroten van een zolderverdieping (51-00-0040)

- Voor het perceel GERRIT VAN DER VEENSTRAAT 69 voor het veranderen en vergroten van een woning met behoud van bestemming (51-00-0041)
- Voor het perceel ALBERT CUYPSTRAAT 88 voor het veranderen van de indeling van de beganegrondverdieping; het veranderen en vergroten van de uitbouw aan de achterzijde en het maken van een dakterras op de eerste verdieping met wijziging van de bestemming daarvan tot afvalinzameldepot (BWTE 04-1998-0191)

- Voor het perceel GOVERT FLINCKSTRAAT 102-104 voor het veranderen van de indeling van de panden, waarbij het gebruik van de beganegrondverdieping wordt gewijzigd ten behoeve van woondoeleinden; het maken van een dakterras en het plaatsen van een privacyscherm (BWTE 04-1999-0351)

- Voor het perceel RUYSDAELKADE 3 EN STADHOUDERSKADE 47 voor het samenvoegen van twee woningen op de eerste verdieping en het veranderen van de indeling van de beganegrondverdieping (BWTE 04-2000-0020)

- Voor het perceel CEINTUURBAAN 238/DUSARTSTRAAT 18 voor het bouwen van een gebouw, bestaande uit 5 bouwlagen met bestemming daarvan tot winkelgebouw en vier woningen, na sloop van het bestaande gebouw (BWTE 04-2000-0021)

De onder 1 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 24 februari 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.


2. De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel BRONCKHORSTSTRAAT 3 voor het kappen van twee bomen (soort: Gouden Regen)(01-00-0317)

- Voor het perceel MINERVAPLEIN voor het kappen van één boom (soort: Linde)
(01-00-0342)

- Voor het perceel PIETER LASTMANKADE 56 voor het kappen van twee bomen (soort: één Linde en een Ceder) (01-00-0347)
- Voor het perceel ROELOF HARTPLEIN EN PIETER BASTSTRAAT voor het kappen van acht bomen (soorten: Essen en Acacias) (01-00-0350)

De aanvragen voor een kapvergunning liggen vanaf 24 februari 2000 gedurende vier weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.

VOORNEMEN TOT VERGUNNINGVERLENING


1. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is, namens de Burgemeester van Amsterdam, voornemens de volgende evenementenvergunningen te verlenen:

- Voor het houden van een Beach Soccer evenement van 14 juli t/m 16 juli 2000 op het MARIE HEINEKENPLEIN op de volgende tijdstippen: op 14 juli van 9.30 uur tot 21.00 uur, op 15 juli van 9.30 uur tot 21.00 uur en op 16 juli van 10.00 uur tot 19.00 uur (01-00-0352)


2. Het Dagelijks Bestuur is voornemens vrijstelling in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en/of vrijstelling in het kader van de Woningwet (WW) te verlenen ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

- Voor het perceel PAULUS POTTERSTRAAT 13 voor het vergroten van de tentoonstellingsruimten, kantoren, opslagruimten, werkplaats en restaurant (51-99-0501)

- Voor het TERREIN GELEGEN TEN NOORDEN VAN HET OLYMPISCH STADION EN OPENBAAR WATER ALDAAR voor het plaatsen van een damwandconstructie ten behoeve van een aanplemping (51-99-0661)

De stukken die op de voornemens genoemd onder nummers 1en 2 betrekking hebben, liggen vanaf 24 februari 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
VERLEENDE VERGUNNINGEN

1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 177 voor het veranderen van de indeling van het souterrain en de beganegrondverdieping met behoud van bestemming daarvan tot restaurant; het vergroten van de uitbouw aan de achterzijde; het dichtbouwen van de nis aan de voorzijde ter hoogte van de beganegrondverdieping; het wijzigen van de voor- en achtergevel; het verleggen van de trap aan de achterzijde ter plaatse van de uitbouw; het bouwen van een bouwschutting aan de voorzijde van het gebouw, voor de duur van de bouwwerkzaamheden; het wijzigen van de rookgasafvoer aan de achterzijde van het gebouw (51-99-0577); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 februari 2000
- Voor het perceel HEEMSTEDESTRAAT 8 voor het maken van een woningentree op de tweede verdieping en een dakterras (51-99-0610); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 16 februari 2000
- Voor het perceel CORNELIS ANTHONISZSTRAAT 1 voor het aanbrengen van een dakterras met hekwerk op de zolderverdieping (51-99-0632); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 17 februari 2000
- Voor het perceel RUBENSTRAAT 46A voor het plaatsen van een dakkapel; het maken van twee dakramen en het maken van een dakterras aan de achterzijde (51-99-0634); het besluit is verzonden aan de aanvrager op
15 februari 2000

- Voor het perceel BALTHASAR FLORISZSTRAAT 19-III voor het oprichten van een dakopbouw met dakterras, en het samenvoegen van de derde en de vierde verdieping
(51-99-0637); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 15 februari
2000

- Voor het perceel CORNELIS ANTHONISZSTRAAT 3-HS voor het veranderen van de indeling van de bel-etage en het verbouwen van het souterrain tot verblijfsruimte (51-99-0638); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 15 februari 2000

- Voor het perceel KONINGINNEWEG 1 voor het veranderen en vergroten van de ramen welke zijn gelegen in het souterrain (51-00-0003); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 15 februari 2000
- Voor het perceel QUELLIJNSTRAAT 82 voor het herstellen van de fundering
(BWTE 04-2000-0006); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 15 februari 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft). Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Amsterdam, 23 februari 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk secretaris G.J. de Visser voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Tijdelijke versmalling Amstelveense weg Nieuwsdatum: 23-Feb-2000

De dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer is al enige tijd bezig met de aanleg van een vrije tram/busbaan op de Amstelveenseweg. In de komende periode wordt er met name gewerkt aan het gedeelte tussen de noordelijke afslag van de A10 en de kruising van de Amstelveenseweg met de Fred. Roeskestraat/IJsbaanpad.
Van begin februari tot half maart zullen er in dit gedeelte slechts 2 rijstroken beschikbaar zijn: één de stad in en één de stad uit (richting A10 en Amstelveen).

Dit kan met name in de spits overlast veroorzaken. In overleg met de verkeerspolitie zullen indien mogelijk tussentijds extra maatregelen getroffen worden, om opstoppingen zoveel mogelijk te beperken.

Voor meer informatie kunt u bellen: 596 4638

Besluiten Dagelijks Bestuur 15 februari 2000 Nieuwsdatum: 15-Feb-2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 15 februari jl. de volgende besluiten genomen
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Bezwaarschriften beëindiging gebruik pand Van Baerlestraat 140 als galerie
Eind vorig jaar zijn er bij het stadsdeel twee bezwaarschriften ingediend tegen de aanschrijving tot beëindiging van het gebruik van de begane grond van het pand Van Baerlestraat 140 als galerie. De aanschrijving heeft destijds plaatsgevonden omdat het gebruik van het pand als galerie in strijd zou zijn met de Huisvestingswet en het bestemmingsplan Museumplein e.o.. Het advies van de sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling om, onder verwerping van het advies van de Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie, de bezwaarschriften ongegrond te verklaren, is nu overgenomen.

Handhavingsniveau milieu-eisen en bouwtechnische aspecten Havenstraatterrein
Het Havenstraatterrein is een bedrijventerrein dat in het verleden een tijd gebruikt is als vuilstortplaats. Vanaf de jaren veertig zijn vele bedrijven neergestreken in geïmproviseerde bedrijfshallen. De grond die eigendom is van het stadsdeel wordt door het stadsdeel verhuurd aan de eigenaren van de bedrijven op het terrein. Onlangs zijn de huurcontracten gewijzigd en is de looptijd omgezet van 1 in 10 jaar. De bouwtechnische aspecten en de milieu-eisen waaraan de bedrijven op dit terrein moeten voldoen om voor de komende tien jaar een aanvaardbaar veiligheidsniveau te hebben, zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Voorbereidingsbesluit Schinkelhoek
Sinds maart 1996 werd er door het Woningbedrijf Amsterdam, daarin gesteund door Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, gestudeerd op een invulling van de verdiepingen op de begane grond van de percelen 3e Schinkelstraat 41-49 en Schinkelkade 26 29 (ook wel Schinkelhoek genoemd). Dit alles ter vervanging van de voormalige garage aldaar. Het uitgangspunt daarbij was om woonruimte te creëren. Het plan is verder uitgewerkt in de vorm van groepswoningen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Het plan past echter niet binnen het bestemmingsplan omdat woningen op het binnenterrein niet zijn toegestaan. Op basis van de voorgeschiedenis van dit project is het redelijk dat het stadsdeel zich inzet voor realisering van de plannen en meewerkt aan een wijziging van het bestemmingsplan. Hieromtrent is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan met de ontwerp-raadsvoordracht inzake het voorbereidingsbesluit Schinkelhoek.

Subsidieaanvraag fietsenstalling Kuiperstraat 113 Ten behoeve van Stichting Fietsenstalling Beheer Kuipersstraat 113-hs is een subsidie van f 28.000,- vastgesteld. Het grootste deel van dit bedrag, te weten f 25.000,-, wordt beschikbaar gesteld voor het installeren van een geautomatiseerd toegangscontrolesysteem bij de fietsenstalling.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Voordracht leden interactieve werkgroepen jeugdbeleid De ontwikkeling van nieuw jeugdbeleid krijgt vorm aan de hand van twee proefprojecten in twee wijken van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, te weten de Nieuwe Pijp (inclusief de Diamantbuurt) en de Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt. Nieuw jeugdbeleid wordt in beide wijken op interactieve wijze ontwikkeld. Verschillende organisaties en personen uit de betreffende buurten hebben toegezegd te willen participeren in een van de interactieve werkgroepen. Het Dagelijks Bestuur gaat akkoord met de installatie van de drie geformeerde werkgroepen. Exploitatievergunning kinderdagverblijf De Beertjes Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het verlenen van vergunning tot het exploiteren van kinderdagverblijf De Beertjes in het perceel Sophialaan 51-hs.

PROJECTOPDRACHTGEVER
Aanstelling supervisieteam Olympisch Stadionterrein en omgeving Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de aanstelling van H. Ebberink, L. Lafour en R. Wijk als supervisieteam voor het Olympisch Stadionterrein en omgeving.

Deze nieuwsbrief is een journalistieke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

Buurtvergadering Theophile de Bockstrook Nieuwsdatum: 14-Feb-2000

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid wil samen met u onderzoeken op welke wijze de Theophile de Bockstrook kan worden verbeterd. Deze buurtvergadering zal plaatsvinden op: donderdag 24 februari van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur in het Woestduincentrum, Woestduinstraat
18.
Waar gaat het om?
Het gebied langs de Theophile de Bockstraat, van de Westlandgracht tot en met het Jacob Marisplein, is een van de weinige open en voornamelijk groene ruimtes in de Hoofddorppleinbuurt. Aan de westkant is de speeltuin, in het midden de voormalige dependance van de Nicolaas Maesschool en aan de oostkant het rustige Jacob Marisplein. Het geheel is in de loop van de tijd wat achterop geraakt. Wenselijk is een facelift voor het gebied waarbij ook gekeken zou moeten worden op welke wijze het gebied beter kan worden benut om van meer betekenis te zijn voor de Hoofddorppleinbuurt.

Werkgroep
Tijdens de buurtvergadering op 24 februari kunt u zich opgeven voor een werkgroep. De werkgroep zal bestaan uit omwonenden, belanghebbenden, organisaties uit de buurt en het stadsdeel. De werkgroep gaat aan de slag met alles wat in de buurtvergadering naar voren is gebracht. Dit moet leiden tot een inventarisatie van wat er allemaal zou kunnen gebeuren om het gebied te verbeteren.

Buurtvergadering in mei
Tijdens een buurtvergadering in mei presenteert de werkgroep haar ideeën aan omwonenden en belanghebbenden. Op basis van de reacties maakt de werkgroep een definitieve rapportage die wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. In juni kan de Raadscommissie zich vervolgens uitspreken welke ideeën voor het gebied nader kunnen worden uitgewerkt tot concrete voorstellen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Bel dan het projectbureau Hoofddorppleinbuurt, Michaël Kowalski, telefoon 678 1690 of mail:
stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl

Bestemmingsplannen Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Nr. R.O. 249
VOORBEREIDINGSBESLUIT CORNELIS TROOSTPLEIN 2.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, 2e lid juncto artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid in zijn vergadering van 2 februari 2000 besloten heeft te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Cornelis Troostplein ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding van het reeds daar gevestigde restaurant.
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening ligt vanaf
17 februari 2000 voor een ieder op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, geopend op werkdagen van

11.00 uur - 16.30 uur.

Nr. R.O. 245
VOORBEREIDINGSBESLUIT UITBREIDING STEDELIJK MUSEUM, PAULUS POTTERSTRAAT 13.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, 2e lid juncto artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid in zijn vergadering van 2 februari 2000 besloten heeft te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Paulus Potterstraat 13 ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding van het Stedelijk Museum.
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening ligt vanaf
17 februari 2000 voor een ieder op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, geopend op werkdagen van 09.30 uur 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Nr. R.O. 246
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN VOSSIUSSTRAAT 52-52 ( PIET HEIN HOTEL)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat vanaf 17 februari 2000 tot en met 15 maart 2000 het ontwerp van het bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53 voor een ieder ter inzage ligt. Doel van dit bestemmingsplan is een uitbreiding van het Piet Hein Hotel mogelijk te maken.
Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:
- onderdeel I: de kaart

- onderdeel II: de voorschriften
Bij het ontwerp hoort tevens een toelichting met bijlagen.

Genoemde stukken liggen gedurende de hierboven genoemde periode op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de Stadsdeelraad van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam

Nr. R.O 247
GOEDKEURING VAN DE TWEDE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN MUSEUMPLEIN E.O. (MOREELSESTRAAT 2)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 129, tot vaststelling van de tweede herziening bestemmingsplan Museumplein e.o. , bij besluit van 12 januari 2000, nr. 99-28696, hebben goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf maandag 21 februari 2000 tot en met 2 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nr. R.O. 248
GOEDKEURING VAN DE TWEEDE HERZIENING BESTEMMINSPLAN STADION- EN BEETHOVENBUURT 1996 (WELZIJNSVOORZIENING HYGIEAPLEIN 7)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 130, tot vaststelling van de tweede herziening bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 1996, bij besluit van 11 januari 2000, nr. 99-28694, hebben goedgekeurd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf maandag 21 februari 2000 tot en met 2 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Amsterdam, 16 februari 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk (secretaris)

G.J. de Visser(voorzitter)

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Vergadering Commissie Financiën en Werk Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

De commissie Financiën en Werk vergadert op 23 februari 2000 in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staan onder meer:
· Suppletoir I
· Milieubeleidsplan
· Voortgangsrapportage Noord-Zuidlijn
· DB-advies second opinion toegangen metrostadion Ceintuurbaan · Interactieve fase Ruimtelijk Sociaal Economische Visie

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalie in kantoor Koninginneweg 1, en bij de afdeling Voorlichting in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1510

Vergadering Commissie Onderwijs en Welzijn Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

De commissie Onderwijs en Welzijn vergadert op 22 februari 00 in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur
Op de agenda staan onder meer:
· Onderzoek markt Stadionplein
· Voortgang Jeugdbeleid
De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalie in kantoor Koninginneweg 1, en kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1708.

Proef met nieuw vervoer: De Schinkel Shuttle Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid is samen met vervoermanagement Bedrijventerein Schinkel een proef gestart met de zogenaamde Schinkel Shuttle. Deze bus brengt de passagiers 's avonds tussen 18.30 uur en
22.30 uur gratis en snel van het werk naar het openbaar vervoer (tram, bus,metro).
De shuttle is een noodzakelijke aanvulling op het bestaande openbaar vervoer waarvan het aanbod momenteel onvoldoende is. Het noordelijke deel van het Schinkelterrein wordt bijvoorbeeld niet door het openbaar vervoer aangedaan terwijl de spitsbus niet de meest gebruikte bestemmingen aandoet. Na 18.12 uur rijdt er helemaal geen openbaar vervoer meer. Hierdoor is het terrein moeilijk bereikbaar voor mensen die overwerken of avonddiensten moeten draaien. De Schinkel Shuttle is ingezet om te stimuleren dat werknemers voor woon-werkverkeer toch van het openbaar vervoer gebruik maken.

Als werknemers gebruik willen maken van de Schinkel Shuttle moet hun werkgever zich hebben opgegeven bij Vervoermanagement Schinkel. Deze organisatie kan een vaste vertrektijd vanaf het bedrijf afspreken. Ook kunnen de werknemers op afroep met de Shuttle mee. Hiervoor kunnen zij een 06-nummer bellen waarna zij met de chauffeur een afspraak maken.

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid draagt alle kosten van de proef die loopt tot eind april. Hierna wordt bekeken of het project doorgezet gaat worden.

Deel: ' Patijn onthult borstbeeld van schilder Carel Willink '
Lees ook